Pracovné zmluvy pre študentov a ich povinnosti

  Foto: Bigstock

Viete aké sú vaše povinnosti, ak ako študent brigádujete? Kedy platiť odvody nemusíte a kedy áno?


Povinnosť platiť za brigádnikov odvody majú zamestnávatelia. Určitú časť, t.j. 7 percent strhnú brigádnikovi zo mzdy a zvyšok mu je následne vyplatený. Takto príde tvrdo pracujúci brigádnik o peknú čiastku svojej odpracovanej mzdy. Je však spôsob, ako sa plateniu odvodov do sociálne poistenia môže človek vykonávajúci brigádnicku prácu vyhnúť a nemá z toho žiadne výdavky navyže.

 

Brigáda na dohodu bez odvodov

Brigádnik tak môže urobiť po zmluvnej dohode so zamestnávateľom prostredníctvom tzv. Dohody o brigádnickej práci študentov. Po jej vyplnení oboma stranami, zamestnancom a zamestnávateľom, tak študent nemusí platiť odvody, ak nebude výška jeho mzdy presahovať čiastku 200 eur. Treba si však pamätať, že táto zmluvná možnosť bez odvodov platí, len pokiaľ máte status študenta. Po jeho uplynutí je nutné zmluvu ukončiť, prípadne preklasifikovať na iný typ, napríklad dohoda o pracovnej činnosti alebo dohoda o vykonaní práce. Brigáda na dohodu bez odvodov do mzdy 200 eur platí počas celej doby vykonávania práce až do konca dohody, uvedenej na zmluve. Dohoda je platná do konca roka, v ktorom dosiahne študent vek 26 rokov alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom ukončí denné štúdium.

 

Dohoda o vykonaní práce

Keby sa stalo, že už nie ste študent a nemáte teda status študenta, prídete tak o viacero výhod. Nielenže nebudete mať už študentské zľavy v obchodoch, kine či múzeách, prídete aj o možnosť brigádovať na dohodu bez toho, aby ste museli zo svojej odmeny za prácu odovzdať odvody do sociálnej poisťovne. V tom prípade máte ešte dve možnosti. Prvou z nich je uzatvoriť Dohodu o vykonaní práce. V rámci takejto dohody nesmiete presiahnuť 350 odpracovaných hodín v kalendárnom roku, pričom dohoda o vykonaní práce sa uzatvára na dobu určitú, najviac na 12 mesiacov. Po ich uplynutí treba opätovne zmluvu podpísať. V dohode sa uvedie pracovná úloha a doba vykonania práce.

 

Dohoda o pracovnej činnosti

Ako dohoda o vykonaní práce, aj dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na dobu určitú, a to na maximálne 12 mesiacov, následne po ich ukončení treba znova podpísať zmluvu. V rámci zmluvy o pracovnej činnosti môže zamestnanec pracovať maximálne na 10 hodín týždenne. Ukončiť zmluvu o dohode o pracovnej činnosti je možné obojstrannou dohodou na dohodnutý deň, jednostranne je to možné urobiť taktiež a to bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 15 dní. Dohoda o pracovnej činnosti obsahuje dohodnutú prácu, pracovný čas, odmenu za vykonanú prácu a dobu trvania dohody.Zdroj: socpoist..sk
Čítajte viac o téme: Peniaze, Kariéra
Zdieľať na facebooku