Čo znamená novela Zákonníka práce pre študentov?

  

Od 1.1.2013 platí novelizovaný zákonník práce. Nanešťastie prišlo k zmenám aj v študentskom svete, keďže mnohí z nás popri škole brigádnicky pracujú. Na čo si teda treba dať pozor a čo novela znamená pre študentov? Poďme sa na to pozrieť.

 

Podľa nového zákonníka práce sú aj „dohodári“ povinní platiť odvody. Študentom bola udelená výnimka ohľadne platenia odvodov a teda, že ich nemusia platiť v takom rozsahu ako iní pracujúci na dohodu, ak ich zárobok dosiahne mesačne maximálne 155€ u vysokoškolských  študentov a 66€ u stredoškolských študentov. Výnimka sa vzťahuje na stredoškolských študentov do dovŕšenia 18 rokov a na vysokoškolských študentov len denného štúdia. Externí študenti už nemôžu pracovať na dohodu a o brigádnickej práci študenta. Za študenta dennej formy štúdia, ktorý si môže výnimku uplatniť, sa považuje študent do dovŕšenia 26 rokov.

 

Viac brigád a obozretnosť

Pri podpisovaní zmluvy je dôležité dať si pozor na to, aby išlo o Dohodu o brigádnickej práci študentov, pretože pri iných dohodách (Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti) nie je možné výnimku uplatniť.

Pre firmy sa stane zamestnanie študentov na väčší počet hodín drahším, takže budú študenti nútení mať možno viacej brigád, keďže ich zamestnávatelia na väčší počet hodín nebudú chcieť zamestnávať. V takomto prípade si treba uvedomiť, že študent môže vykonávať len jednu študentskú brigádu, na ktorú si môže výnimku uplatniť.

Aby si študent výnimku na jednu dohodu o brigádnickej práci študenta mohol uplatniť, musí ešte pred začatím práce na dohodu vyplniť dokument s názvom Oznámenie a čestné vyhlásenie. Výnimku nie je možné uplatniť spätne.

 

Dôležité čísla na záver

V praxi to znamená, že za študenta strednej školy, ktorého zárobok nepresiahne 66€ bude zamestnávateľ odvádzať 1,05% na garančné poistenie a úrazové poistenie. Študent nebude odvádzať nič. Za denného študenta vysokoškolského štúdia bude zamestnávateľ odvádzať 22,80% a študent bude odvádzať 7%. Odvody vysokoškolského študenta sa týkajú garančného poistenia, úrazového poistenia, starobného poistenia, invalidného poistenia a poistenia do rezervného fondu.

Pre študenta sa viacej oplatí ak si výnimku vždy uplatní na dohodu s vyšším príjmom a ideálne ak ide o dohodu o brigádnickej práci študenta s nepravidelným príjmom. Takýmto spôsobom je predpoklad, že študent viacej ušetrí.

Zdieľať na facebooku