Riaditeľ ZŠ v Bratislave: Dnešní riaditelia škôl sa učia manažovať najmä prostredníctvom vlastných chýb

  Foto: Edulab

 

23.4.2024 - V nadväznosti na prvé stretnutie riaditeľov základných škôl, ktoré zorganizovala nezisková organizácia EDULAB 19. apríla v Bratislave, sa v pondelok 22. apríla konalo prvé školenie vedenia základnej školy v manažérskych zručnostiach v rámci projektu Mapa školského know-how. 

 

Cieľom piatkového stretnutia riaditeľov bolo identifikovať cesty, ako úspešne implementovať kurikulárnu reformu do praxe, a poukázať na potreby manažérskych zručností riaditeľov. Na stretnutí riaditeľov základných škôl, na ktorom sa zúčastnil aj generálny riaditeľ Národného inštitútu vzdelávania detí a mládeže (NIVaM) Martin Bodis, predstavitelia ministerstva školstva či prezidentka Združenia základných škôl Slovenska (ZZŠS) Eva Horníková, vyjadrili riaditelia záujem vzájomne sa inšpirovať, deliť sa o svoje praktické skúsenosti a zlepšovať svoje manažérske zručnosti.

 

„Vzdelávať sa musia nielen žiaci, ale aj pedagógovia a taktiež riaditelia. Tí získali vzdelanie, ako učiť, ale nie ako manažovať. A to im veľmi chýba pri riadení takej veľkej inštitúcie. V súčasnosti sa totiž učia manažovať najmä prostredníctvom svojich vlastných chýb, a to nie je dobre pri riadení stredného podniku, akým je škola,“ povedal Mgr. Michal Drgáň, MBA, riaditeľ ZŠ Hlboká cesta 4, Bratislava, kde sa konalo pondelkové manažérske školenie pedagogických a nepedagogických vedúcich pracovníkov školy.

 

„Ide o malú ukážku toho, čo môžu riaditelia, ktorí sa zapoja do špeciálnej série manažérskych školení, očakávať. Spolu s odborníkmi na manažérske vzdelávanie sme pripravili šesť modulov vychádzajúcich z potrieb riaditeľov. Tie budú kompletne k dispozícii od septembra a vďaka online platforme budú prístupné ktorejkoľvek škole na Slovensku,“ povedal Mgr. Ján Machaj, PhD., riaditeľ Neziskovej organizácie EDULAB a realizátor projektu Mapa školského know-how.

 

„Počas dnešného workshopu sme sa venovali rolám manažéra alebo lídra súčasnosti, trendom, základnému komunikačnému nastaveniu lídrov a ich tímov. Účastníci, ktorí zastávajú vedúce pozície v škole, sa zoznámili so štýlmi vedenia ľudí vo svojich tímoch, od direktívneho až po participatívne,“ opísala priebeh prvého školenia Snežana Ďuricová, lektorka manažérskych zručností Maxman Consultants.

 

Podľa nej majú riaditeľky a riaditelia škôl rovnaké poslanie ako manažérky a manažéri firiem alebo organizácií. „Všetci títo lídri sú spolu so svojimi tímami zodpovední za to, aby sa ich organizácii darilo, aby prosperovala a bola úspešná. A na to, aby to zvládli dobre, musia mať zručnosti, ktoré im to umožnia. Potrebujú vedieť, ako efektívne a strategicky plánovať, koordinovať, viesť tímy, pomáhať im rozvíjať sa a napredovať, spolutvoriť kultúru, vyhodnocovať a prispievať k rastu,“ dodala S. Ďuricová.

 

Zdroj: Edulab

 

Cennou reflexiou z praxe prispel aj riaditeľ ZŠ z Hlbokej v Bratislave, kde prvý kurz prebiehal. „Za najslabšie zvládnutý považujem manažment financií škôl. Riaditelia majú často tendenciu sledovať len to, ako financie z rozpočtu odchádzajú, menej už to, ako možno cash-flow riadiť a priamo ovplyvňovať tok peňazí či hľadať ďalšie zdroje,“ povedal Michal Drgáň.

 

Druhou slabinou je podľa neho personálny manažment a riadenie ľudských zdrojov, či už je to vzdelávanie zamestnancov školy, riešenie vzťahov na pracovisku alebo verbálna a neverbálna komunikácia. Treťou oblasťou, s ktorou sa na pozícii riaditeľa školy mnohí potrápia, je orientácia v školskej legislatíve. 

 

 

„Osobne vítam, že sa manažmentu školy začína venovať viac pozornosti a prichádzajú nové možnosti vzdelávania riaditeľov a vedúcich pedagogických zamestnancov aj v tomto smere. Projekt Mapa školského know-how otvára jednoduchú cestu k získaniu ďalších manažérskych zručností. Kurzy s konkrétnymi odporúčaniami kolegov z praxe sú veľkou pomocou pre každého riaditeľa, ktorý musí naplniť nielen ciele kurikulárnej reformy,“ uzavrel riaditeľ bratislavskej ZŠ.

 

Autor: Lucia Skladanová

Zdieľať na facebooku