Polovici matiek zamestnávatelia nevychádzajú v ústrety. Dve pätiny priznávajú nižší príjem po návrate z materskej

Viac ako polovici žien – matiek zamestnávateľ po návrate z rodičovskej dovolenky nevychádzal v ústrety v súvislosti so starostlivosťou o dieťa.
Viac ako polovici žien – matiek zamestnávateľ po návrate z rodičovskej dovolenky nevychádzal v ústrety v súvislosti so starostlivosťou o dieťa. / Foto: Bigstock

11.5.2023 - Viac ako polovici žien – matiek zamestnávateľ po návrate z rodičovskej dovolenky nevychádzal v ústrety v súvislosti so starostlivosťou o dieťa. Prácu z domu má v prípade potreby dovolenú len 5 % slovenských matiek, možnosť flexibilného pracovného času dostalo necelých 12 % z oslovených žien. Po nástupe do práce priznávajú dve pätiny žien nižšie zárobky a aj horšiu finančnú situáciu spojenú s predchádzajúcou absenciou finančnej rezervy. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu[1], ktorý pri príležitosti Dňa matiek uskutočnila agentúra 2muse pre 365.bank. 

 

Znevýhodnenie na pracoviskách

„Viac ako polovica žien sa v prieskume vyjadrila, že im zamestnávateľ nijako nevyšiel v ústrety po tom, čo sa stali matkami a takmer štvrtina sa po rodičovskej dovolenke nemohla vrátiť na pôvodné pracovné miesto. Dve patiny mamičiek priznávajú nižší príjem po príchode z rodičovskej dovolenky, čo môže niektoré z nich priviesť k finančným komplikáciám alebo stresu,“hovorí Linda Valko Gáliková, Head of PR v 365.bank. 

Podľa jej slov by mal byť flexibilný pracovný čas, či práca z domu, pokiaľ to povaha profesie umožňuje, resp. čiastočný pracovný úväzok súčasťou ich adaptačného procesu. Na potrebu kratších pracovných úväzkov pre rodičov prichádzajúcich z rodičovskej dovolenky poukazuje podľa prieskumu banky[2] až 78 % dospelej populácie. Ak sa matky nestretnú s pochopením u pôvodného zamestnávateľa, resp. dostanú iné pracovné zaradenie alebo ich vôbec neprijme späť, často si hľadajú nové pracovné miesto. Takmer dve pätiny matiek pritom muselo akceptovať nižšiu pracovnú pozíciu

40 % z oslovených žien v prieskume[3] tvrdí aj to, že sa aj pri pracovných pohovoroch stretli s diskrimináciou práve z dôvodu, že sú matkami. Pritom až 43 % žien je presvedčených, že po návrate z materskej alebo rodičovskej dovolenky dokázali v práci podávať ešte lepšie výkony ako predtým a sú celkovo efektívnejšie.

 

Chýbajúca systémová podpora

Napriek tomu, že 63 % slovenskej populácie je presvedčenej, že poslaním ženy je mať dieťa, respondentky sa zhodujú, že nie všetci zamestnávatelia a ani štát stále neurobili dosť pre to, aby mali čo najlepšie podmienky na skĺbenie práce a starostlivosti o deti. Viac ako dve tretiny slovenských žien si myslí, že štát by mal vytvárať priaznivejšie podmienky pre matky s deťmi a 26 % označilo súčasné opatrenia vyslovene za nedostatočné

Popri nevyhovujúcich podmienkach sa matky stretávajú s problémom umiestniť dieťa do jaslí alebo materskej škôlky, čo potvrdzujú aj čísla Eurostatu, ktorý skúmal, aký druh starostlivosti o deti do 3 rokov prevažuje v krajinách Európskej únie. Slovensko sa nachádza na chvoste rebríčka v počte detí navštevujúcich jasle aspoň hodinu týždenne.  

 

Potreba finančnej rezervy

Kvôli náročnosti pri hľadaní práce, nižšiemu príjmu, častejším výpadkom z pracovného procesu alebo drahým súkromným jasliam a škôlkam sa rodičia môžu ocitnúť v náročnej finančnej situácii. Aj preto sú práve financie pre časť z nich jedným z kritérií, ktoré zohľadňujú pri plánovaní rodičovstva. 

Finančnú situáciu považuje za dôležitú až 44,4 % slovenských žien. Na druhej strane takmer navlas rovnaký počet žien (44,7 %) zase označilo peniaze za nepodstatné pri rozhodovaní stať sa matkou. 

„Je dobré, ak majú ženy – budúce matky pred odchodom na materskú a neskôr rodičovskú dovolenku vytvorenú finančnú rezervu. Nielen samotný príchod dieťaťa na svet je finančne náročný, ale aj neskôr je spojený s ďalšími výdavkami. Zároveň je len ťažko odhadnuteľné, ako sa bude jej situácia vyvíjať po návrate z materskej či rodičovskej dovolenky. Preto odporúčame odkladať si aj na tento účel, podľa možností príjmu, pravidelne každý mesiac,“ uzatvára Valko Gáliková. 

Podľa prieskumu 365.bank [4] pritom malo pred nástupom na materskú dovolenku vytvorenú vlastnú finančnú rezervu len 34 % žien.  Takmer 6 z 10 žien pritom súhlasí s tým, že v dôsledku chýbajúcich úspor pociťovali finančné komplikácie.

 


1,3  Prieskum o postavení žien - matiek pre 365.bank uskutočnila agentúra 2muse na reprezentatívnej vzorke viac ako 1 100 respondentov v mesiaci apríl 2023. 
2,4 Prieskum o mužsko – ženských stereotypoch zrealizovala pre 365.bank agentúra 2muse na reprezentatívnej vzorke 605 responentov v mesiaci jún 2022.

Zdieľať na facebooku