Nitra opäť otvorí triedy pre škôlkarov so špeciálnymi potrebami

Foto: Bigstock
  Foto: Bigstock

Nitra 19. apríla (TASR) – Mesto Nitra vytvorí aj na budúci školský rok vo viacerých materských školách (MŠ) podmienky pre deti, ktoré potrebujú špeciálne výchovné a vzdelávacie metódy či stravovanie. Z celkového počtu 26 škôlok bude špeciálne potreby detí zabezpečovať šesť MŠ.
      

Ako informovala radnica, v škôlke na Nábreží mládeže je vytvorená trieda pre deti s mentálnym postihnutím. MŠ Piaristická ponúka samostatnú triedu pre deti s poruchami zraku a MŠ Párovská pre deti s poruchami sluchu. Škôlka na Nedbalovej ulici poskytuje stravovanie pre deti s diabetes a MŠ Topoľová a MŠ Beethovenova zasa stravu pre deti s celiakiou.
      

Zápis detí do mestských materských škôl (MŠ) v Nitre bude prebiehať 3. a 4. mája. „Rodičia môžu podať žiadosť osobne v budove konkrétnej škôlky, poštou alebo e-mailom. Zákonný zástupca dieťaťa okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy prikladá potvrdenie o jeho zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní,“ doplnil magistrát.
      

Mestský úrad zároveň pripomenul, že na deti, ktoré do 31. augusta dosiahnu vek päť rokov, sa vzťahuje povinné predprimárne vzdelávanie. „Dieťa s trvalým pobytom v meste Nitra bude na plnenie tohto vzdelávania prednostne prijaté do spádovej materskej školy,“ uviedla radnica.

Zdieľať na facebooku