Do Logickej olympiády pre najmenších je prihlásených rekordných 6411 detí

Foto: nadanedieta.sk
Do tohtoročnej Logickej olympiády pre najmenších je zaregistrovaný rekordný počet detí. / Foto: nadanedieta.sk

Prešov 18. apríla (TASR) - Do tohtoročnej Logickej olympiády pre najmenších je zaregistrovaný rekordný počet detí. Rozvíjať logické myslenie a zručnosti potrebné pre vstup do školy bude viac ako 6400 detí. Predškoláci okúsia svet logiky, abstraktného myslenia, hľadania súvislostí a precvičovania jemnej motoriky. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovskej univerzity (PU) v Prešove Anna Polačková.
      

"Hlavnou myšlienkou podujatia je zapojiť sa, skúsiť vyriešiť, rozmýšľať možno aj netradične a svoje riešenie – výsledok aj zdôvodniť. Riešenie logických úloh olympiády učí deti komunikovať, vyjadrovať svoj názor, podporí prácu v skupine a umožní prezentovať logické myslenie dieťaťa," uviedol doktorand na Katedre špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty (PF PU) v Prešove Ľuboš Lukáč, ktorý je zároveň učiteľom intelektovo nadaných detí.
      

Obsahom zápolenia bude preverenie jednoduchých logických funkcií, tvorenia pojmov, dobrej pamäti, počítania a precvičovania jemnej motoriky detí predškolského veku.
      

Na súťažiacich čaká osem logických úloh. Olympiáda bude prebiehať v réžii zaregistrovaných materských škôl písomnou formou alebo spoločným riešením úloh v kolektíve detí, napríklad pri počítači alebo interaktívnej tabuli.
     

"Zaregistrovali sme rekordných 6411 detí z 331 materských škôl, z toho jedna materská škola je z Českej republiky. Minulého roku to bolo viac ako 4000 detí. Testy pre materské školy budeme posielať od 18. apríla. Súťaž, ktorá potrvá do 1. júna, sa realizuje v materských školách," vysvetlil Lukáč.
     

Súťaž organizujú PF Prešovskej univerzity v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove a Súkromná základná škola DSA v Prešove.

Zdieľať na facebooku