SKU: Najťažšie z celého procesu bude získať učiteľov pre reformu

  

Bratislava 17. januára (TASR) – Najťažšie z celého procesu pri zmene vzdelávania na základných školách bude získať učiteľov pre túto reformu. Aj keď na mnohých školách a u učiteľov sa už potrebné zmeny udiali a dejú, mnohým prekáža už len slovo reforma. V reakcii na predstavenie dokumentov s názvom Východiská zmien v kurikule základného vzdelávania a Východiská zmien vo vzdelávacích oblastiach z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátneho pedagogického ústavu to pre TASR uviedla Mária Rothensteinová zo Slovenskej komory učiteľov (SKU).
      

"Máme totiž negatívne skúsenosti zo zavádzania poslednej, takzvanej Mikolajovej reformy, keď sa nepripravené zmeny hodili na plecia školám a učiteľom v júni a počas letných dovoleniek museli vytvoriť vlastné vzdelávacie programy. Až po veľkom tlaku sa do tohto rozbehnutého procesu zapojili metodické centrá ako vzdelávacie inštitúcie a začali školiť o tom, čo vlastne vzdelávacie programy sú a ako na nich pracovať," vysvetlila Rothensteinová. Hoci obavy podľa jej slov pretrvávajú, veria, že sa v školstve z chýb poučili a že ich vedenie ministerstva nebude opakovať. "Ohlásené reformné zmeny majú byť sprevádzané vzdelávaním pedagógov, podpornými materiálmi, podporou pre učiteľov v podobe mentorov, minister prisľúbil, že budú nové učebnice. Aj napriek pozitívnemu naštartovaniu zmien v učebnicovej politike a vo vzdelávaní pedagógov si myslíme, že to je náročný proces, a uvidíme, ako sa ho podarí implementovať tak, aby sa dodržali ohlásené termíny," poznamenala.
     

Zmena je však podľa Rothensteinovej potrebná, ukazujú to aj výsledky medzinárodných meraní. "Učitelia na základných školách často hovoria o tom, že nevedia, prečo sa niektoré témy, respektíve ich obsah učí už na úrovni základného vzdelávania, nemajú čas na to, aby sa na hodinách venovali diskusii, projektovému vyučovaniu, hlbšiemu prepájaniu vedomostí s praxou. Sú tlačení obsahom a množstvom encyklopedických vedomostí, ktoré žiaci skôr memorujú a nepoužívajú sa zmysluplne, nie sú pre deti trvalé," povedala Rothensteinová. Ako tvrdí, zmena je potrebná aj z dôvodu, že obsah, ktorý sa deti v škole učia, je skôr zoznamom izolovaných predmetov ako zmysluplne prepojeným systémom, ktorý rozvíja jednotlivca v tom, v čom je jeho potenciál.
      

Rothensteinová tvrdí, že zmena už reálne priniesla nový spôsob, akým sa pristupuje k tvorbe základných dokumentov. "Samotní učitelia majú možnosť ovplyvniť to, čo budú neskôr v škole učiť vo svojom predmete alebo vzdelávacej oblasti, pretože boli oslovení na spoluprácu pri tvorbe a pripomienkovaní dokumentov. Uvidíme, ako sa sami do tohto procesu zapoja a či bude ich vklad vo výsledku viditeľný," uzavrela.
      

Kritické myslenie, digitálne zručnosti, flexibilita a orientácia v možnostiach súčasného sveta sú oporné body pripravovanej zmeny s názvom Vzdelávanie pre 21. storočie. Do pripomienkového konania pre odborníkov, učiteľov, rodičov a samotných žiakov vstúpil dokument podoby nového vzdelávania pre základné školy z dielne rezortu školstva a Štátneho pedagogického ústavu.

Zdieľať na facebooku