Ministerstvo školstva tvrdí, že robí všetko preto, aby bol nábeh na povinné MŠ bezproblémový

  Foto: Bigstock

Bratislava 11. júna (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR tvrdí, že robí všetko preto, aby bol nábeh povinného predprimárneho vzdelávania plynulý a bezproblémový. Ako uviedol pre TASR odbor komunikácie rezortu školstva, intenzívne komunikuje so všetkými aktérmi, aby bolo nápomocné pri plynulom zavedení povinného predprimárneho vzdelávania do praxe. Od septembra bude materská škola (MŠ) povinná pre všetky päťročné deti.
      

Akútny nedostatok priestorových podmienok v niektorých oblastiach na zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania má systematicky riešiť novela školského zákona. "Jednak má umožniť registráciu takzvaných nesieťových zariadení, ktoré sa stanú poskytovateľmi povinného predprimárneho vzdelávania, zároveň poskytovaním možnosti individuálneho vzdelávania týchto detí," ozrejmil rezort školstva.
      

MŠVVaŠ chce pomôcť rodičom a samosprávam aj tým, že poskytne finančnú pomoc päť miliónov eur na zabezpečenie miest pre päťročné deti, ktoré v septembri nastupujú do MŠ. Konkrétne dva milióny eur majú ísť na vytváranie nových tried so súhlasom príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a tri milióny eur na organizačné zabezpečenie chodu MŠ. "Cieľom je poskytnúť predškolákom povinné predprimárne vzdelávanie aj v tých obciach a mestách, ktoré nedokázali vytvoriť dostatočné kapacity pre povinné predprimárne vzdelávanie," poznamenalo ministerstvo školstva.
      

Ako uviedol rezort školstva, v prechodnom období bude aktívne vstupovať do riešenia zabezpečovania dostatočného množstva kapacít MŠ pre všetky deti od štyroch a následne od troch rokov veku. V rámci plánu obnovy budú podľa MŠVVaŠ vyčlenené finančné prostriedky na rozšírenie kapacít MŠ vo výške viac ako 100 miliónov eur. Na tento zámer majú ísť aj finančné prostriedky z EÚ.
      

Pre zabezpečenie plynulého začiatku plnenia povinného predprimárneho vzdelávania bude slúžiť aj príspevok na dopravné pre deti, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné. Ministerstvo školstva iniciovalo i zvýšenie koeficientu na dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vďaka ktorému bude možné aj v MŠ vo väčšej miere ako doposiaľ zabezpečiť asistentov učiteľa pre takéto deti.
      

V najbližších dňoch chce Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vyhlásiť výzvu za 13 miliónov eur na dobudovanie kapacít MŠ. Výzva za 13 miliónov eur bude určená pre všetky typy škôlok - verejné, súkromné či cirkevné.

Zdieľať na facebooku