Ministerstvo školstva chce, aby bol nábeh povinného predprimárneho vzdelávania bezproblémový

  Foto: Bigstock

 Bratislava 26. mája (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR deklaruje, že robí všetko pre to, aby bol nábeh povinného predprimárneho vzdelávania od septembra plynulý a bezproblémový. Jeho zavedenie považuje za prioritnú úlohu. Pre TASR to uviedol rezort školstva s tým, že je preto nápomocný všetkým aktérom.
      

Na margo diskusie o nedostatku miest v škôlkach, a to najmä v Bratislavskom kraji, a navrhnutom riešení zo strany Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied, že tento nedostatok môžu zmierniť mimosieťové zariadenia, ministerstvo poukazuje na poslaneckú novelu školského zákona. Na základe nej budú môcť predprimárne vzdelávanie poskytovať dočasne a po splnení zákonom stanovených podmienok aj zariadenia predprimárneho vzdelávania (doposiaľ takzvané nesieťové škôlky). Novela je v legislatívnom procese v Národnej rade SR po prvom čítaní a návrh bude predmetom najbližšieho rokovania pléna parlamentu.
      

"Novela školského zákona systematicky rieši akútny nedostatok priestorových podmienok na zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania. Má jednak umožniť registráciu nesieťových škôlok ako zariadení, ktoré sa stanú poskytovateľmi povinného predprimárneho vzdelávania, ako aj vytváranie nových tried so súhlasom príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktoré budú slúžiť na zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania," priblížilo ministerstvo.
      

Rezort chce pomôcť rodičom aj samosprávam, a preto poskytne finančnú pomoc päť miliónov eur na zabezpečenie miest pre päťročné deti, ktoré v septembri nastupujú do materských škôl. „Cieľom je poskytnúť predškolákom povinné predprimárne vzdelávanie aj v tých obciach a mestách, ktoré nedokázali vytvoriť dostatočné kapacity na povinné predprimárne vzdelávanie,“ vysvetlilo ministerstvo. V súvislosti s tým vyhlásilo aj novú výzvu Predškoláci.
      

V prechodnom období plánuje rezort vstupovať do riešenia zabezpečovania dostatočného množstva kapacít materských škôl pre všetky deti od štyroch a následne od troch rokov veku. Poukazuje pritom aj na plán obnovy, v rámci ktorého budú vyčlenené financie na rozšírenie kapacít materských škôl vo výške viac ako 100 miliónov eur, a rozšírenie kapacít materských škôl bude podporené aj z prostriedkov Európskej únie. "Na zabezpečenie plynulého začiatku plnenia povinného predprimárneho vzdelávania bude slúžiť aj príspevok na dopravné pre deti, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné, aby sa uľahčila dochádzka všetkých týchto detí do materských škôl, aj keď do susednej obce, v ktorej sídli materská škola," spresnilo ministerstvo.
      

Spomína tiež zvýšenie koeficientu na dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vďaka ktorému bude možné aj v materských školách vo väčšej miere ako doposiaľ zabezpečiť asistentov učiteľa. „V minulom a v tomto roku zriaďovatelia získali finančnú podporu v objeme 58,8 milióna eur na podporu 24.000 pracovných miest v 2700 materských školách,“ poznamenal rezort s tým, že vyčlenil na pomoc asistentov a inkluzívnych tímov v materských školách, základných školách a stredných školách 124,8 milióna eur z európskych zdrojov. Do oboch projektov sa zapojilo viac ako 300 materských škôl.

Zdieľať na facebooku