Bez miesta v materských školách v mieste bydliska bude maximálne 5 % päťročných detí

Bez miesta v materských školách v mieste bydliska bude maximálne 5 % päťročných detí.
Bez miesta v materských školách v mieste bydliska bude maximálne 5 % päťročných detí. / Foto: Bigstock

Bratislava 6. mája (TASR) - Vzhľadom na aktuálne voľné kapacity, zazmluvnené kapacity z európskych štrukturálnych fondov a kapacity podľa schválených žiadostí o zaradenie nových materských škôl do siete školských zariadení SR sa podarilo vybudovať toľko miest v materských školách (MŠ), že bez miesta v materskej škole v mieste svojho bydliska bude maximálne päť percent päťročných detí. Ide o 2429 až 3494 päťročných detí v približne 76 obciach. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.
      

"Oproti školskému roku 2019/2020 pribudlo 20 nových materských škôl, 72 nových tried a počet detí prijatých do materských škôl sa zvýšil o 696," uviedol rezort školstva. Situáciu ministerstvo ďalej monitoruje a verí, že po schválení novely školského zákona, o ktorej aktuálne rokuje Národná rada SR, mnohé z týchto obcí vytvoria priestory, v ktorých sa bude môcť zabezpečovať povinné predprimárne vzdelávanie.
      

V prípade obcí, v ktorých sa nenachádza žiadna materská škola a deti budú dochádzať do najbližších materských škôl, rodičia budú mať nárok na príspevok na dopravu. Potvrdilo to ministerstvo školstva.
      

V rámci plánu obnovy budú podľa rezortu školstva vyčlenené finančné prostriedky na rozšírenie kapacít materských škôl vo výške viac ako 100 miliónov eur. Rozšírenie miest v materských školách má byť podporené aj z prostriedkov Európskej únie.
      

Počas mája sa konajú zápisy detí do materských škôl. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov do 31. augusta 2021, bude predprimárne vzdelávanie povinné. Vyplýva to z usmernenia k prijímaniu detí do materských škôl, zverejneného na webe MŠVVaŠ SR.

Zdieľať na facebooku