Nedostatok kapacít v materských školách je najmä v Prešovskom a Košickom kraji

Nedostatok kapacít vo vzťahu k deťom, pre ktoré bude od septembra predprimárne vzdelávanie povinné, bude najmä na východnom Slovensku.
Nedostatok kapacít vo vzťahu k deťom, pre ktoré bude od septembra predprimárne vzdelávanie povinné, bude najmä na východnom Slovensku. / Foto: Bigstock

Bratislava 6. mája (TASR) - Nedostatok kapacít vo vzťahu k deťom, pre ktoré bude od septembra predprimárne vzdelávanie povinné, bude najmä na východnom Slovensku. V Košickom kraji ide o 32 lokalít s nedostatočnými kapacitami a v Prešovskom kraji o 21. TASR to potvrdil odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.
      

Osobitnú pozornosť bude ministerstvo školstva venovať najmä situácii v Prešovskom, Košickom a v Banskobystrickom kraji. "V týchto krajoch je pomerne vysoké zastúpenie detí z marginalizovaných rómskych komunít, ktoré doposiaľ materskú školu nenavštevovali a od septembra 2021 prvýkrát po dovŕšení piatich rokov nastúpia na predprimárne vzdelávanie, ktoré bude pre ne povinné," uviedol rezort školstva. V Banskobystrickom kraji ministerstvo školstva eviduje deväť lokalít s nedostatočnými kapacitami.
      

Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren poukázal na to, že prijímanie detí do škôlok je v hlavnom meste problémom každý rok. Tento rok však bude podľa neho ešte väčší, pretože ako tvrdí, začal platiť "nedotiahnutý" zákon, ktorý upravuje povinnú predškolskú dochádzku. "Zjednodušene platí, že sme podľa neho do škôlky povinní prijať všetky deti do posledného ročníka, čím logicky zostane menej miesta pre troj- a štvorročné deti," uviedol starosta. Rezort školstva tvrdí, že v Bratislavskom kraji eviduje sedem lokalít, kde sú nedostatočné kapacity v materských školách. V Nitrianskom kraji ide o päť takýchto lokalít. Naopak, v Trnavskom a Trenčianskom kraji ide zhodne len o jednu lokalitu s nedostatkom miest. V Žilinskom kraji podľa údajov z ministerstva školstva takéto miesto ani nie je a v materských školách majú dostatočnú kapacitu.
      

Ministerstvo školstva poznamenalo, že nedostatok kapacít v materských školách by mohlo pomôcť vyriešiť, keby predprimárne vzdelávanie mohli poskytovať aj zariadenia predprimárneho vzdelávania, známe ako nesieťové škôlky. Aktuálne sa v Národnej rade (NR) SR rokuje o poslaneckej novele školského zákona, ktorá to upravuje. "Po prijatí tejto novely sa nesieťové zariadenia po splnení podmienok na prechodné obdobie stanú poskytovateľmi povinného predprimárneho vzdelávania, čo pozitívne ovplyvní zvýšenie potrebných kapacít," vysvetlilo ministerstvo školstva. V prechodnom období bude ministerstvo školstva pokračovať v pláne zabezpečiť dostatočné množstvo kapacít materských škôl pre všetky deti od štyroch a následne od troch rokov veku.
      

Počas mája sa konajú zápisy detí do materských škôl. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov do 31. augusta 2021, bude predprimárne vzdelávanie povinné. Vyplýva to z usmernenia k prijímaniu detí do materských škôl, zverejneného na webe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 

Zdieľať na facebooku