Prechod na povinné predškolské vzdelávanie má byť plynulý, pomôcť má novela

  Foto: Bigstock

Bratislava 5. mája (TASR) - Prechod na povinné predprimárne vzdelávanie by mal byť plynulý. Prispieť má k tomu novela zákona o výchove a vzdelávaní, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili koaliční poslanci. Legislatívny návrh poslanci v stredu posunuli do druhého čítania. Novela ráta s rozšírením možnosti plnenia povinného predprimárneho vzdelávania osobitným spôsobom vzhľadom na individuálne potreby detí. Zmeny majú prispieť i k zabezpečeniu kvality individuálneho vzdelávania. Fyzická osoba, ktorá uskutočňuje takéto vzdelávanie a vie posúdiť, či napĺňa svoj účel, by mohla mať možnosť navrhnúť zrušenie tohto vzdelávania, ak účel nenapĺňa.
      

K plynulému prechodu na povinné predprimárne vzdelávanie by mala pomôcť dočasná možnosť jeho poskytovania aj v "nesieťových" zariadeniach. Táto možnosť má trvať do roku 2024.
      

Pomôcť má aj úprava ďalších ustanovení. "Vytvára sa najmä register týchto zariadení a upravuje sa ich financovanie – poskytovaním príspevku na výchovu a vzdelávanie. Zároveň sa upravuje posudzovanie plnenia obsahu vzdelávania v rámci individuálneho vzdelávania detí na základe žiadosti zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadení," ozrejmili predkladatelia.
      

V rámci posilnenia princípu inklúzie má pribudnúť možnosť, aby popri asistentovi učiteľa mohli pôsobiť v materskej škole aj odborní zamestnanci.
      

Vypustiť by sa mohol individuálny program zo žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia o povolenie individuálneho vzdelávania. Autori novely argumentujú, že po podaní žiadosti do vydania rozhodnutia je dostatočný časový priestor na vytvorenie individuálneho programu vzdelávania vypracovaného spolu s kmeňovou materskou školou.
      

Namiesto overovania osobnostného rozvoja sa novelou navrhuje posúdenie plnenia individuálneho vzdelávacieho programu učiteľmi kmeňovej materskej školy priamo v škôlke v priebehu marca príslušného roka. Predkladatelia tak chcú odstrániť zbytočný stres detí, ktorý by mohlo vyvolať formálne overovanie ich osobnostného rozvoja.
      

Po novom by tiež mohol riaditeľ školy zrušiť individuálne vzdelávanie dieťaťa na návrh povereného školského inšpektora. Zabezpečiť sa tak má kvalita individuálneho vzdelávania. Školský inšpektor podľa predkladateľov vie posúdiť, či individuálne vzdelávanie napĺňa svoj účel. Mal by mať preto podľa nich možnosť podať návrh na zrušenie individuálneho vzdelávania, ak sa jeho účel nenapĺňa alebo fyzická osoba, ktorá ho uskutočňuje, nedostatočne napĺňa jeho účel.

Zdieľať na facebooku