NKÚ: Slovensko má nízku zaškolenosť detí do piatich rokov

Slovensko je v počte zaškolených detí predškolského veku na chvoste Európy.
Slovensko je v počte zaškolených detí predškolského veku na chvoste Európy. / Foto: Pexels

Bratislava 12. februára (TASR) - Slovensko je v počte zaškolených detí predškolského veku na chvoste Európy. Európsky priemer je na úrovni 95 percent a slovenský ukazovateľ návštevnosti materských škôl deťmi od štyroch rokov sa dostáva mierne nad 80 percent, pričom Košický kraj je so 70 percentami na tom najhoršie. Zvýšiť počty detí v škôlkach má pomôcť aj povinná predškolská výchova detí od piateho roku života. Konštatuje to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. TASR o tom informoval jeho hovorca Marek Papajčík.
      

NKÚ preveril realizáciu projektov zo strany miestnej samosprávy, ktoré súvisia s rozširovaním priestorových kapacít existujúcich predškolských zariadení. Národní kontrolóri na základe svojich zistení upozorňujú poslancov Národnej rady SR na riziká, ktoré súvisia nielen s existenciou byrokratických prekážok pri čerpaní eurofondov, ale upriamujú pozornosť na výrazný nedostatok kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, ktorých by boli schopné slovenské obce či mestá v novovytvorených triedach zamestnať.
      

Rozšírenie kapacít predškolských zariadení bolo témou vlaňajšej prierezovej kontroly národnej autority pre oblasť externej kontroly v 12 samosprávach Košického kraja. "Košické samosprávy boli do preverovanej vzorky zaradené preto, lebo na východe Slovenska je priam alarmujúca úroveň zaškolenosti mladých ľudí. Obecné materské školy navštevuje len niečo nad dve tretiny detí, čo znamená, že skoro každé tretie dieťa, ktoré by mohlo škôlku navštevovať, musí sedieť doma," konštatuje Ľubomír Andrassy, podpredseda NKÚ. Kritický, len 70-percentný podiel detí v predškolských zariadeniach na východe krajiny sa nepriaznivo premieta do celoslovenského priemeru, ktorý sa dostal na úroveň 82 percent.
      

Materské školy primárne zriaďujú a financujú miestne samosprávy. Mestá a obce môžu kapacity existujúcich zariadení rozšíriť využitím dotácie zo strany štátu alebo vďaka európskej finančnej pomoci. Národní kontrolóri zástupcov samosprávy upozorňujú vládu SR na roztrieštenosť financovania investičných projektov a tiež na rozdielne nastavenie podmienok na získanie príspevku, ktorý poskytovali až tri ministerstvá. Kým dotáciu zo štátneho rozpočtu poskytoval rezort školstva, eurofondové príspevky boli v gescii rezortu vnútra, respektíve rezortu pôdohospodárstva.
      

Realizácia európskych projektov, vďaka ktorým samosprávy rozšírili kapacity predškolských zariadení, trvala viac ako 20 mesiacov. Najvyššie výdavky, skoro 33.000 eur na jedno nové miesto v materskej škole, malo mesto Gelnica. Na druhej strane, najlacnejšie to dokázala realizovať košická samospráva, kde sa náklady dostali na úroveň 4300 eur na jedno miesto.
      

Kontrolóri na základe rizikovej analýzy zisťovali plnenie merateľných ukazovateľov, ku ktorým sa samosprávy zaviazali pri podpise zmlúv o poskytnutí štátnych či európskych finančných prostriedkov. Jedným z významných ukazovateľov je počet novovytvorených miest. V rámci preverovanej vzorky 12 samospráv sa mala kapacita miest v zrekonštruovaných škôlkach zvýšiť dvojnásobne – zo 463 na 911 miest. "Skutočnosť však zaostáva za záväzkom, ktorý sú samosprávy povinné dodržať. V priemere sú totiž kapacity v rozšírených predškolských zariadeniach využívané len na 76 percent. Každá samospráva pritom v žiadosti argumentovala, že rozšírenie škôlky súvisí s vysokým počtom nevybavených žiadostí rodičov o prijatie dieťaťa do obecného predškolského zariadenia," dodal podpredseda NKÚ.

Zdieľať na facebooku