M. Krajčí: Duševné zdravie je jednou z našich priorít

Duševné zdravie je jednou z priorít, tvrdí minister zdravotníctva.
Duševné zdravie je jednou z priorít, tvrdí minister zdravotníctva. / Foto: Unsplash

 Bratislava 10. septembra (TASR) - Duševné zdravie je jednou z priorít Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Pri príležitosti Svetového dňa prevencie samovrážd, ktorý si spoločnosť pripomína vo štvrtok, to uviedol šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Význam vidí najmä v prevencii, rezort sa týmto zámerom podľa jeho slov zapodieva na základe potrieb praxe v spolupráci s odborníkmi.
      

"V oblasti duševného zdravia je prvoradá prevencia. V pláne máme vytvorenie centier duševného zdravia, ktoré budú založené na fungovaní multidisciplinárnych tímov, podporujeme vznik denných psychiatrických stacionárov a zvýšenie dostupnosti odborných vyšetrení v ambulanciách. Spoločne s ďalšími rezortmi tvoríme radu vlády pre duševné zdravie," povedal Krajčí.
      

Vedúci oddelenia nadrezortnej koordinácie Viktor Svetský, ktoré tvorí a zosúlaďuje potrebnú legislatívu o psychologickej činnosti a výkonu psychoterapie naprieč rezortmi, uviedol, že pracujú na odstránení nesystémových krokov v oblasti duševného zdravia. "Cieľom je tiež vybudovať sieť poradní duševného zdravia, ktoré budú zamerané najmä na prevenciu rozvoja duševných porúch vrátane suicidality," komentoval.
      

Primárnu zdravotnú starostlivosť a prevenciu by podľa MZ SR mali zabezpečovať poradne duševného zdravia. Sekundárna starostlivosť sa bude realizovať v centrách duševného zdravia, kde sa budú liečiť ľudia s depresívnymi stavmi alebo samovražednými sklonmi.
      

"Naplnenie všetkých týchto krokov prispeje v budúcnosti k zníženiu počtu samovrážd na Slovensku. Viac ako 350.000 ľudí u nás trpí duševnou poruchou, veľká časť z nich depresiami, ktoré môžu vyústiť do samovraždy," uviedol riaditeľ odboru duševného zdravia rezortu zdravotníctva Peter Šomšák.
      

Oddelenie nadrezortnej koordinácie, ktoré sa venuje spoločnej agende medzi jednotlivými ministerstvami, vzniklo ešte v júli. V oblasti reformy duševného zdravia zohrá podľa MZ SR kľúčovú úlohu. Zámerom je aj rozvoj komunitnej psychiatrie. Vedenie rezortu zdravotníctva iniciovalo vytvorenie rady vlády pre duševné zdravie. Pracovná skupina je zložená zo zástupcov siedmich rezortov - zdravotníctva, práce, sociálnych vecí a rodiny, školstva, spravodlivosti, vnútra, obrany a dopravy. Medzirezortná komunikácia je v oblasti duševného zdravia neodmysliteľná, keďže v tejto sfére pracujú lekári, psychológovia, liečební pedagógovia, logopédi, ale aj sociálni pracovníci.

Čítajte viac o téme: Duševné zdravie
Zdieľať na facebooku