Dištančné vzdelávanie materských škôl tlačí deti z rómskych komunít do úzadia

Dištančné vzdelávanie v materských školách tlačí deti z marginalizovaných rómskych komunít do úzadia.
Dištančné vzdelávanie v materských školách tlačí deti z marginalizovaných rómskych komunít do úzadia. / Foto: Bigstock

Bratislava 4. júna (TASR) – Dištančné vzdelávanie v materských školách tlačí deti z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) do úzadia. Vyplýva to z tretej časti výsledkov monitoringu dištančného vzdelávania žiakov z MRK počas pandémie nového koronavírusu, o ktorých TASR informovala rómska vzdelávacia mimovládna organizácia Eduroma.
      

Z výpovedí učiteliek materských škôl vyplýva, že ihneď po vypuknutí krízy začali plniť predovšetkým rolu terénnych sociálnych pracovníčok a zdravotných asistentiek, ktorých úlohou bolo vyrábať, šiť a distribuovať rúška a realizovať osvetu zdravia. "Z dotazníkov sa tiež dozvedáme, že vo väčšine prípadov zriaďovatelia neboli učiteľom pri realizácii samotného dištančného vzdelávania nápomocní a podporní. Naopak, učiteľky sa stretli s podporou zo strany vedenia materskej školy, ktoré iniciovalo nákup chýbajúcich učebných pomôcok pre chudobné deti, zapožičalo učiteľkám chýbajúcu počítačovú techniku alebo umožnilo učiteľom tlač pracovných listov," tvrdí Eduroma.
      

Učitelia sa v prvých týždňoch po vypuknutí krízy snažili zhromaždiť chýbajúce telefonické kontakty a kontakty na sociálnych sieťach na rodičov detí a vyriešiť možnosti kontaktovania rodičov a formy spolupráce počas pandémie. Okrem toho sa venovali hľadaniu rôznych námetov na prácu s deťmi v domácom prostredí. "Dozvedáme sa tiež, že učitelia materských škôl trávili veľa času najmä prípravou pracovných listov podľa školského vzdelávacieho programu tak, aby boli k dispozícii na každý deň," poznamenala Eduroma. Z výsledkov mimovládnej organizácie vyplýva, že tí rodičia a deti, ktorí s učiteľmi spolupracujú, vypracované úlohy v pracovných listoch často fotia a posielajú učiteľom ako dôležitú spätnú väzbu. "Pre online rodiny detí zhotovili učiteľky skupinu na sociálnych sieťach alebo s rodinami komunikujú prostredníctvom telefónu či emailu. Pre offline deti posielajú pracovné listy do príslušného komunitného centra, ktoré ich vytlačí a odovzdá terénnym sociálnym pracovníkom, ktorí ich deťom vložia do schránky," uvádza Eduroma.
      

Vo väčšine prípadov sa učitelia zhodujú v tom, že plnohodnotné školenia pre prácu s deťmi z chudobných rómskych komunít im za posledný rok ponúkol predovšetkým národný projekt s názvom PRIM, ktorý sa zameriava na podporu predprimárneho vzdelávania detí z MRK. Ako ďalšiu možnosť vzdelávania za posledný rok učiteľky uviedli mimovládne organizácie, najmä Nadáciu otvorenej spoločnosti a jej program finančného vzdelávania pre chudobné deti z rómskych komunít s názvom Aflatoun.

Zdieľať na facebooku