IT Fitness Test prekročil hranicu 12.000 riešiteľov,priebežná úspešnosť vzrástla

Priemerná úspešnosť IT Fitness Test priebežne dosahuje 66 percent.
Priemerná úspešnosť IT Fitness Test priebežne dosahuje 66 percent. / Foto: Bigstock

Bratislava 2. júna (TASR) - IT Fitness Test prekročil hranicu 12.000 riešiteľov, ktorí sa do testovania zapojili. Oproti minulému roku sa ukazuje zvýšenie priemernej úspešnosti. Respondenti však majú na odpovede viac času. TASR o tom informoval manažér pre komunikáciu IT Asociácie Slovenska Juraj Kadáš.
      

K 1. júnu sa do 9. ročníka najväčšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku zapojilo viac ako 12.000 žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl. Testy však vypĺňajú aj tí, ktorí chcú spoznať skutočnú úroveň svojich digitálnych zručností. Aktuálny ročník testovania sa začal v mimoriadnych podmienkach, keďže školy na Slovensku boli zatvorené. Podľa autorov testu je pravdepodobné, že sa to prejavilo aj na priebežných výsledkoch testu, ktoré sú výrazne lepšie ako v minulom roku.
      

Test určený pre žiačky a žiakov základných škôl k 1. júnu vyplnilo 4432 respondentov. Priemerná úspešnosť priebežne dosahuje 66 percent, oproti minulému roku sa zvýšila o 15 percent. Autori testu predpokladajú, že tento nárast súvisí s uzatvorením škôl a neobmedzeným časovým limitom na vyplnenie testu. Deti totiž nie sú limitované 45-minútovou dĺžkou vyučovacej hodiny, úlohám sa venujú detailnejšie a majú viac času na dopracovanie sa k správnej odpovedi. Úspešnosť vzrástla vo všetkých krajoch, najviac sa zatiaľ darí žiakom v Bratislavskom kraji, ktorí dosiahli 70-percentnú úspešnosť. Úspešnosť v niektorých kategóriách vzrástla aj o 20 percent. Najslabšie priebežné výsledky autori testu zaznamenali v kategórii kancelárske nástroje.
      

Test pre študentov stredných a vysokých škôl k 1. júnu vyplnilo 8357 respondentov. Priemerná úspešnosť priebežne dosahuje 63 percent, oproti rovnakému obdobiu v minulom roku sa zvýšila o 16 percent. Aj v tejto kategórii sa prejavil dlhší čas strávený nad odpoveďami. Priemerná úspešnosť oproti minulému roku vzrástla vo všetkých krajoch o 15 percent. Najväčší nárast bol zaznamenaný v Nitrianskom (23 percent) a Prešovskom kraji (19 percent). Najúspešnejší sú zatiaľ žiaci v kategórii internet, najmenej v kategórii kolaboratívnych nástrojov a sociálnych sietí.
      

"Sme veľmi radi, že sa žiačky, žiaci, študentky a študenti aktívne zapojili do tohtoročného testovania, a ešte viac nás teší, že majú lepšie priebežné výsledky ako v minulých ročníkoch. Zapojenie škôl do digitálneho vzdelávania na diaľku má nepochybne pozitívny vplyv na digitálne zručnosti žiakov," dodal prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský s tým, že tie im zostanú aj pre ďalšie štúdium a dokážu tak lepšie využívať potenciál digitálnych technológií.
 

Zdieľať na facebooku