Rodičia môžu deti zapísať do materských škôl do 31. mája

Zápisy do materských škôl budú do konca mája.
Zápisy do materských škôl budú do konca mája. / Foto: Bigstock

Prebiehajú zápisy do materských škôl. Trvať budú do konca mája.
      

Bratislava 6. mája (TASR) – Rodičia môžu v týchto dňoch podať žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021. Urobiť tak môžu do konca mája, v odôvodnených prípadoch môže riaditeľ materskej školy tento termín predĺžiť do 30. júna. Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe.
      

Podávanie prihlášok do materskej školy sa tento rok organizuje bez osobnej prítomnosti detí. Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa ani vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
      

Podľa ministerstva školstva zákonný zástupca dieťaťa predloží do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Rovnako tak musia rodičia urobiť aj v prípade vyjadrenia výchovného poradenstva a prevencie v prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. "Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt," uviedol rezort školstva.
      

Ak ide o materskú školu v obci, v ktorej sa nachádzajú marginalizované rómske komunity, karantenizované lokality alebo lokality s nariadenou domácou karanténou, odporúča sa žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v spolupráci s pracovníkmi komunitných centier, terénnymi sociálnymi pracovníkmi, členmi miestnych občianskych poriadkových hliadok alebo príslušníkmi polície či ozbrojených síl rozdistribuovať do dotknutých rodín. V prípade potreby pomôcť aj s ich vyplnením.
      

O prijatí detí rozhodne riaditeľ materskej školy do 15. júla.           
 

Zdieľať na facebooku