Projekt ChemTube sa snaží skvalitňovať vzdelávanie v chémii a farmácii

Projekt ChemTube
Projekt ChemTube / Foto: Bigstock

Bratislava 30. apríla 2020 (TASR) – Nadnárodný projekt ChemTube sa zameriava na zlepšenie kvality vzdelávania v chemickom a farmaceutickom priemysle. Venuje sa videodokumentácii výkonu a vedomostí študentov v laboratóriách a procesných operáciách v chémii a farmácii. Partneri projektu diskutovali 28. a 29. apríla online formou.
      

„Pandémia nového koronavírusu a zatvorenie škôl nám ponúkli novú a nečakanú príležitosť – využiť a vyskúšať v praxi našu doposiaľ odvedenú prácu už dnes. V rámci ChemTube doteraz slovenskí partneri za necelé dva roky vytvorili a otitulkovali spolu 24 videí z chemických prevádzok, laboratórií a výrob,“ konštatovala generálna sekretárka Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR, ktorý je partnerom projektu, Silvia Surová.
      

„Očakáva sa, že úzka spolupráca medzi poskytovateľmi odbornej prípravy a samotným priemyselným odvetvím posilní inovatívne aspekty prístupu k vzdelávaniu, a bude tak spĺňať aj základné kvalitatívne požiadavky ukazovateľov Európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy (EQAVET). Inovatívnymi aspektmi projektu ChemTube je využitie potenciálu viacjazyčných videozáznamov, ktoré odprezentujú individuálne osobné skúsenosti v laboratóriách a v chemických prevádzkach,“ uvádza ZCHFP SR.
      

Projekt ChemTube sa začal 1. septembra 2018 a potrvá do konca februára 2021. Realizujú ho v rámci európskeho programu Erasmus+. Nadväzuje na projekt ChemPharm VET, úspešne ukončený na konci roka 2017. Ten sa zameral na vytvorenie novej európskej modelovej učebnej osnovy a obsahovej náplne úplného stredného odborného vzdelávania pre výcvik operátorov v chemickom a farmaceutickom priemysle. Na Slovensku na základe výsledkov projektu vytvorili nový študijný odbor procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel, ktorý sa momentálne vyučuje na viacerých stredných odborných školách zameraných na chémiu.
      

Videá, ktoré slovenskí, nemeckí, českí a talianski partneri projektu doteraz vytvorili, poskytol ZCHFP SR Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV), ten tieto videá ďalej distribuoval školám a učiteľom chémie stredných odborných škôl a tiež zverejnil na svojej stránke www.siov.sk.
      

„V časoch, keď žiaci nemajú možnosť trénovať svoje zručnosti v laboratóriách, sa tieto videá stali užitočnou pomôckou a náhradou pri praktickom vyučovaní,“ hovorí odborná garantka pre skupinu odborov technická a aplikovaná chémia ŠIOV Viera Žatkovičová.

Zdieľať na facebooku