Deti by mali nastupovať do školy v rovnakom veku, tvrdí To dá rozum

Vek dieťaťa by mal byť v budúcnosti jediným kritériom pre jeho nástup do školy.
Vek dieťaťa by mal byť v budúcnosti jediným kritériom pre jeho nástup do školy. / Foto: Bigstock

Bratislava 27. marca (TASR) - Vek dieťaťa by mal byť v budúcnosti jediným kritériom pre jeho nástup do školy. Odporúča to iniciatíva To dá rozum, ktorá však súčasne upozorňuje, že hoci dosiahnutie tohto stavu je naoko možné vykonať pomerne jednoducho, a to úpravou zákona, v skutočnosti si vyžaduje vyriešiť viaceré existujúce problémy a prekážky.
      

"Musíme zabezpečiť, aby deti vstupovali do školy z rovnakej štartovacej čiary. Aby sa tak stalo, nestačí zabezpečiť len vekovú rovnosť. Dôležité je, aby sa vyrovnali aj ich šance na zvládanie nárokov školy. Preto sa na toto odporúčanie treba pozerať ako na cieľový bod, ku ktorému sa môžeme priblížiť len v prípade, že uskutočníme zmeny na úrovni systému vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, ako aj na úrovni primárneho vzdelávania," povedala analytička iniciatívy To dá rozum Katarína Vančíková. Iniciatíva navrhuje implementovať viaceré opatrenia. Prvým z nich je rozvíjanie programov starostlivosti o deti so zdravotným znevýhodnením, ako aj deti ohrozené chudobou do troch rokov prostredníctvom silnej siete poskytovateľov včasnej podpory pre tieto rodiny a deti. Opatrenie má zabezpečiť, aby sa tieto deti mohli postaviť na rovnakú štartovaciu čiaru už na vstupe do predškolského vzdelávania. Využiť sa pritom má existujúca sieť Centier včasnej intervencie (CVI). Iniciatíva navrhuje, aby okrem CVI mohli tieto služby poskytovať aj poradenské zariadenia.
      

Ďalším z navrhovaných opatrení je zlepšenie dostupnosti predškolského vzdelávania. Výsledky analýzy To dá rozum totiž ukázali, že najviac detí, ktoré nedosahujú školskú spôsobilosť, je tam, kde je nízka návštevnosť materských škôl. Práve v týchto častiach Slovenska odchádza najviac detí zo zápisov do 1. ročníka s návrhom na odklad povinnej školskej dochádzky alebo s návrhom na zaradenie do nultého ročníka. "Ak by sa však zlepšil prístup detí k predškolskému vzdelávaniu, zlepšila by sa aj ich pripravenosť na školu," povedala Vančíková. Na realizáciu tohto opatrenia je potrebné dobudovať chýbajúce kapacity miest v materských školách, odstrániť prekážky, ktorým čelia na ceste za predškolským vzdelávaním deti so zdravotným znevýhodnením a deti z rodín ohrozených chudobou.
      

Medzi navrhovanými opatreniami To dá rozum je aj zlepšenie dostupnosti predškolského vzdelávania, a to vznikom právneho nároku každého dieťaťa vo veku od troch rokov na takomto programe. Štát by sa takýmto opatrením zaviazal, že zabezpečí verejne dotované a cenovo dostupné miesto v zariadení pre každé dieťa, ktorého rodičia požiadali o jeho prijatie. To dá rozum tvrdí, aby sa najprv zaviedol právny nárok pre štvorročné deti a až následne pre trojročné deti. Realizácii tohto opatrenia by malo predchádzať vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej súčasťou bude analýza absorpčných kapacít a geografickej dostupnosti materských škôl v jednotlivých krajoch a okresoch a určenie spádových obvodov.

Zdieľať na facebooku