VOĽBY 2020: Strany navrhujú vyššie platy učiteľov a otvorený trh s učebnicami

  Zdroj: Bigstock

Bratislava 9. februára (TASR) – Viacero politických strán či hnutí navrhuje vyššie platy pre pedagógov, zvýšenie miezd aj pre začínajúcich učiteľov či otvorený trh s učebnicami. Ukázalo to najnovšie hodnotenie volebných programov strán, ktoré uskutočnil Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS).
      

INESS tvrdí, že viacero strán sa vo svojich programoch zameralo na aktuálne problémy v slovenskom školstve a priniesli sériu opatrení na ich zlepšenie. Jednou z nich je napríklad zvyšovanie počtu asistentov učiteľov, psychológov či špeciálnych pedagógov, rovnako aj financie vyčlenené na inkluzívne vzdelávanie.
      

Pozitívum INESS vidí napríklad v zavedení voľnočasových poukazov a športových poukazov, odstraňovaní prekážok zakladania materských škôl, zrovnoprávnení financovania medzi súkromnými a verejnými zriaďovateľmi, ale aj možnosť domáceho vzdelávania počas celej základnej školy. Niektoré strany sa vo svojich programoch obracajú aj na zavedenie povinnej predškolskej dochádzky od troch či štyroch rokov veku dieťaťa. Naopak, INESS pozitívne hodnotí návrh zrušiť povinnú materskú dochádzku.  
      

Viacero strán sa vo svojich programoch zameriava aj na racionalizáciu siete škôl či zníženie počtu rezortných organizácií. Pozitívne INESS tiež hodnotí optimalizáciu vysokých škôl. Vo vysokom školstve chce viacero strán rovnako zefektívniť ich financovanie. Kladne inštitút hodnotí aj vrátenie kompetencií financovania regionálneho školstva pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR či viac flexibility pre školy pri obsahu vzdelávania.
      

Za inovatívne návrhy INESS označil možnosť zaviesť vekovo zmiešané triedy a zrušiť minimálny počet žiakov na stredných školách, čo by vytváralo problémy niektorým odborom. "Problém nízkeho počtu žiakov v triedach sa dá vyriešiť vytváraním viacodborových tried s príbuznými odbormi," poznamenal INESS.
      

"Ako populistický návrh hodnotíme zavedenie plošných dotácií na pomôcky 100 eur ročne," konštatuje INESS. Rovnako sa inštitútu nepozdáva napríklad zavedenie štvorročného pedagogického bakalárskeho programu, ktorý by mal kompletne pripraviť učiteľa. "Otázkou ostáva, prečo musíme bakalárske štúdium o rok predĺžiť, keď štáty ako napríklad Singapur idú opačnou cestou a štúdium učiteľov tam trvá rok-dva," tvrdí INESS.
      

Z analýzy hodnotenia volebných programov strán, ktoré sa zameriavajú na oblasť školstva, vyplynulo, že viacero strán plánuje zvyšovať platy učiteľov počas najbližšieho volebného obdobia. Avšak návrh zvyšovania výdavkov a jeho vplyv na rozpočet zväčša nie je nikdy vyčíslený.
 

Zdieľať na facebooku