M. Lubyová: V roku 2021 by nemal byť výrazný problém s kapacitou v škôlkach

  Foto: Bigstock

Bratislava 3. januára (TASR) – V roku 2021, keď by mala začať platiť povinná predprimárna výchova pre päťročné deti, by nemal byť výrazný problém s kapacitou v materských školách. Dovtedy budú dobudované miesta v škôlkach z eurofondov, zohľadnená by mala byť aj možnosť dochádzky do susedných obcí či miest. V rozhovore pre TASR to uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (SNS) s tým, že rádovo by malo chýbať okolo 1400 miest.
      

Analýzou kapacít v materských školách sa zaoberal Inštitút vzdelávacej politiky. "Nedostatok miest v materských školách do roku 2021 výrazne nehrozí. V rámci eurofondových projektov sa v rámci dvoch operačných programov budujú škôlky a už momentálne je vybudovaných zhruba 10.000 miest, v rámci už existujúcich projektov bude ďalších 10.000 miest v horizonte dvoch rokov dobudovaných," priblížila ministerka školstva. Rok 2021 bol zvolený ako horizont aj preto, že dovtedy štát v rámci financovania cez eurofondy dokáže vykryť chýbajúcu kapacitu na to, aby mohli byť všetky päťročné deti povinne zaškolené bez toho, aby vytlačili trojročné a štvorročné deti, a bez toho, aby obmedzili ich prijímanie do systému.
      

Lubyová tvrdí, že pri kapacite v materských školách si štát robí svoju domácu úlohu a rieši to. Ministerstvo však žiadne škôlky zriaďovať nemôže. Povinnosť zriaďovať škôlky majú mestá a obce. Spomenula však, že pred decentralizáciou materských škôl zo štátu na samosprávy ich bolo o niekoľko stoviek viac ako v súčasnosti. "Odvtedy zaniklo okolo 600 škôlok a za uplynulé dva-tri roky je to rádovo 150 až 250 škôlok. Materské školy, ktoré boli zo strany štátu odovzdané mestám a obciam, boli zatvorené, sprivatizované alebo sa často nevyužívajú na tieto účely," povedala Lubyová.
      

Z analýz vyplýva, že v súčasnosti je v niektorých materských školách voľná kapacita, ktorá sa nevyužíva. "S vybudovaním eurofondových kapacít a so zohľadnením možnosti dochádzky by v roku 2021 nemal byť výrazný problém s kapacitou," povedala Lubyová s tým, že by mohlo chýbať rádovo okolo 1400 miest. Prízvukovala, že Slovensko je známe tým, že sa tu nachádza veľa obcí, ktoré sú malé. Tu podľa jej slov nie je možné očakávať, že budú mať všade zriadené materské školy. "Vždy bude niekoľko stoviek obcí, ktoré nebudú mať vlastnú materskú školu a budú riešiť túto povinnú dochádzku do iných obcí. Preto robíme analýzy, ktoré dávajú prehľad o tom, že v akom okruhu od týchto obcí sa nachádzajú možnosti materských škôl s voľnými kapacitami," ozrejmila Lubyová. Z analýzy vyplýva, že po využití všetkých voľných kapacít a dochádzania bude možné 97 percent päťročných detí umiestniť do materských škôl bez toho, aby ohrozili dochádzku mladších detí. Zvyšné tri percentá, čo je okolo 1400 miest, bude potrebné doriešiť.
      

"Ľudia v obciach a mestách by mali tlačiť na svoje samosprávy – primátorov a starostov, aby materské školy pre nich zriadili," povedala Lubyová. Ako dodala, rezort školstva ich zaraďuje do siete škôlok, ak spĺňajú štandardy hygieny a starostlivosti.
 

Zdieľať na facebooku