Návrh na povinnú predškolskú prípravu sa môže upraviť v druhom čítaní

  Foto: Bigstock

Bratislava 17. mája (TASR) – Viaceré mimovládne organizácie (MVO) vyzvali poslancov, aby schválili zavedenie povinnej predškolskej prípravy pre žiakov od piatich rokov. Podľa nich konštruktívnou diskusiou a rozumnými návrhmi v parlamente možno tento návrh uspokojivo upraviť s ohľadom na najlepší záujem dieťaťa.

 

MVO zároveň navrhujú, aby sa novela zákona upravila v druhom čítaní tak, aby vytvárala flexibilnejšie možnosti pre prípravu detí v iných formách predškolského vzdelávania, ale aj v domácom prostredí a upravila ustanovenia týkajúce sa opakovania predškolského ročníka a sankcií. TASR o tom informovali Jarmila Lajčáková z Centra pre výskum etnicity a kultúry a Braňo Tichý z organizácie Človek v ohrození. 
      

Podľa predstaviteľov mimovládnych organizácií, ktorí sú pod výzvou podpísaní, podpora vzdelávania v predškolskom veku dieťaťa je kľúčová "pre vytváranie rovných šancí na vzdelanie pre všetky deti, prekonávanie sociálnych nerovností a predsudkov a pre budovanie súdržných komunít". Ako uviedli, otázka prístupu ku kvalitnému predškolskému vzdelávaniu sa týka všetkých detí a prinesie im úžitok. "Nielen rómskym deťom z vylúčeného prostredia, deťom so zdravotným znevýhodnením, ale aj deťom žijúcim v mestách a obciach Slovenska, kde doteraz predškolské zariadenia chýbali," uvádza sa vo výzve.
      

Mimovládne organizácie tvrdia, že po dlhých rokoch pripravil rezort školstva prvý systémový krok, a to návrh opatrenia, ktorý má zlepšiť prístup k predškolskému vzdelávaniu zavedením povinnej predškolskej prípravy od piatich rokov.       

Návrh zákona by mal byť podľa mimovládnych organizácií zavádzaný do praxe s jasným cieľom budovať súdržné miestne spoločenstvá a posilňovať priateľstvá medzi deťmi pochádzajúcimi z rôznych sociálnych a etnických prostredí a s rozličnou mierou zdravotného znevýhodnenia, ktoré by sa mali v škôlkach spoločne vzdelávať. "Vyzývame všetkých demokraticky zmýšľajúcich poslancov a poslankyne, aby sa zdržali politikárčenia a snažili sa svojimi návrhmi prispieť k takému zneniu navrhovaného zákona, ktorý zvýši šance pre všetky deti nielen dosiahnuť lepšie výsledky v škole a následne sa uplatniť v spoločnosti, ale pomôže nám budovať aj súdržnejšie a tolerantnejšie mestá a obce," tvrdia mimovládne organizácie. 
      

Pod výzvou sú podpísaní Jarmila Lajčáková, Elena Gallová Kriglerová a Jana Kadlečíková z Centra pre výskum etnocity a kultúry, Braňo Tichý z neziskovej organizácie Človek v ohrození, Zuzana Kusá zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied, Zuzana Havírová z organizácie Rómske advokačné a výskumné stredisko, Ján Orlovský z Nadácie otvorenej spoločnosti, Vlado Rafael z EDU Roma, Viktor Teru z Rómskeho vzdelávacieho fondu a Csaba Horváth zo združenia Za rozkvet Gemera.  
      

Parlament sa bude zavedením povinného predškolského vzdelávania pre všetky päťročné deti zaoberať na konci aktuálnej schôdze. Touto právnou úpravou sa povinná školská dochádzka predlžuje zo súčasných desať rokov na 11, pričom povinná školská dochádzka v materskej škole bude trvať jeden školský rok. 

Zdieľať na facebooku