NÚCEM zverejnil odpovede maturitných testov zo slovenčiny, jednu úlohu vylúčil

  Foto: Bigstock

Bratislava 26. marca (TASR) - Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) tento týždeň zverejnil správne odpovede maturitných testov zo slovenčiny. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jednu z úloh ústav na návrh validačnej komisie z hodnotenia vylúčil, všetci žiaci za ňu dostanú jeden bod. Podľa komisie nebola terminologicky a odborne jednoznačne naformulovaná.

 

"Pri vytvorení finálnej verzie kľúča správnych odpovedí sme veľmi úzko spolupracovali so Slovenskou asociáciou učiteľov slovenčiny (SAUS), ktorá je profesijným združením učiteľov slovenčiny. Tiež sme na základe početností variantov odpovedí žiakov, ktoré sme získali z elektronického testovania, rozšírili kľúč o synonymické výrazy alebo o ďalšie prípustné odpovede žiakov, ktoré boli z vecného hľadiska správne. Toto sa týkalo najmä úloh s krátkou odpoveďou," priblížila riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská.
 

Podľa predsedu Rady SAUS profesora Miloslava Vojtecha boli učitelia v pripomienkach k testom nejednotní. "To, čo časť učiteľov považovala za bezproblémové, iná časť, naopak, pripomienkovala. Vecná a argumentačná úroveň mnohých pripomienok zároveň vyvoláva akútnu potrebu skvalitnenia a najmä zintenzívnenia systému ďalšieho vzdelávania učiteľov slovenčiny," poznamenal Vojtech. Zároveň ocenil prísľub NÚCEM iniciovať diskusiu o inovácii podoby testovania zo slovenského jazyka a literatúry, na ktorom by chcela asociácia spolupracovať.

 

Vyhodnocovanie testov sa prvýkrát realizuje centrálne a s využitím informačných technológií. "Originály odpoveďových hárkov maturantov boli v spracovateľskom centre oskenované, zdigitalizované a v týchto dňoch sa začína elektronické vyhodnocovanie jednotlivých odpovedí podľa kľúča správnych odpovedí," informovalo ministerstvo. Dohľad nad objektívnosťou, regulárnosťou a jednotným hodnotením odpovedí žiakov vykonávajú aj naďalej predsedovia predmetových maturitných komisií, ktorí boli nominovaní odbormi školstva pri okresných úradoch v sídle kraja.

Zdieľať na facebooku