Na košickej ZŠ Krosnianska 4 rozvíjajú schopnosti nadaných detí

Nadané deti
Nadané deti / Foto: Bigstock

Košice 10. decembra (TASR) – Základná škola (ZŠ) Krosnianska 4 je v Košiciach osobitá tým, že sa už dlhodobo a systematicky venuje talentovaným deťom. V rámci programu APROGEN realizuje vzdelávanie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním formou skupinovej integrácie. 

 

"V jednom ročníku máme jednu až dve takéto triedy, na prvom stupni je maximálny počet detí v triede 12 a na druhom stupni 16. Spolu máme v deviatich ročníkoch zhruba 180 takýchto 'špecialkárov', celkový počet žiakov máme 587," uviedla pre TASR riaditeľka školy Danka Daneshjoová.

 

Výber do špeciálnych tried upravuje legislatíva, dieťa musí mať potvrdené intelektové nadanie na základe testov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), škola potom ešte posudzuje, či je žiak vhodný do skupinovej integrácie. Neraz sa stáva, že akoby sprievodným znakom nadania je tzv. Aspergerov syndróm a s týmito deťmi je veľmi špecifická práca. Učiteľom s deťmi pomáhajú okrem školského psychológa a špeciálneho pedagóga aj dvaja asistenti, ktorých škola získala s podporou eurofondov.

 

"Vzdelávanie nadaných vidíme ako veľmi perspektívne, pretože oni sú strategickým bohatstvom krajiny. Veríme, že nadaní ľudia, ak sa im budeme venovať od útleho veku a poskytneme im priestor, vytvoria tie najlepšie hodnoty a možnosti uplatnenia sa aj pre tých, ktorí nie sú tak nadaní," vysvetľuje riaditeľka motívy prístupu školy. 

 

ZŠ Krosnianska 4 vznikla v roku 1983 a už vtedajšie vedenie hľadalo možnosti, ako sa venovať nadpriemerne nadaným deťom. Boli to triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky, jazykov či športové triedy. V roku 1997 ako druhá škola na Slovensku realizovala projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti, ktorý viedla psychologička a pedagogička Jolana Laznibatová. Od roku 2008 je vzdelávanie nadaných ošetrené aj v školskom zákone a projektové overovanie vyústilo do programu APROGEN (Alternatívny program edukácie nadaných).

 

V triedach pre nadaných sú osobité predmety, ako je napríklad predmet obohatenie, ktorý sa témami prispôsobuje záujmom detí, logická matematika alebo tvorivé písanie. "Ďalším špecifikom je, že deti každoročne vytvoria ročníkovú prácu, ktorej obsah je podľa záujmu dieťaťa mimo rozsahu predmetov. Konzultantom je učiteľ alebo nejaký odborník z praxe. Na konci školského roka deti obhajujú túto prácu - na prvom stupni vo svojich triedach pred spolužiakmi a na druhom stupni formou školskej konferencie," priblížila riaditeľka. Heslom školskej konferencie je výrok Marka Twaina: "Nikdy som nedovolil, aby škola stála v ceste môjmu vzdelaniu."

 

Žiaci školy, a to nielen z tried pre nadaných, dosahujú mnohé úspechy v rámci predmetových olympiád, či už z matematiky, fyziky, chémie, geografie alebo dejepisu, výborné výsledky majú v debatných súťažiach, v programovaní, ale aj v športoch, ako je volejbal, futsal, florbal, basketbal či šach.

Čítajte viac o téme: Nadané deti
Zdieľať na facebooku