Študent musí príjmy zo zahraničia zdaniť v štáte,v ktorom ich dosiahol

Študent musí podať daňové priznanie na Slovensku, ak zarobí viac ako 1901,67 eura.
Študent musí podať daňové priznanie na Slovensku, ak zarobí viac ako 1901,67 eura. / Foto: Bigstock

Bratislava 11. marca (TASR) – Študent pracujúci v zahraničí musí zdaniť príjmy v štáte, v ktorom ich dosiahol. Ako rezident SR je však povinný tento príjem uviesť aj v daňovom priznaní na Slovensku, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy presiahli sumu 1901,67 eura. Vyplýva to z dokumentov zverejnených na webovej stránke Finančnej správy (FS) SR.

 

"Vo všeobecnosti platí, že daň zo závislej činnosti (zo zamestnania, brigády) sa platí v tom štáte, v ktorom sa táto činnosť vykonáva," uvádza finančná správa s tým, že študent ako rezident Slovenskej republiky je povinný tento príjem, ak presiahol sumu 1901,67 eura, uviesť aj v daňovom priznaní podanom na Slovensku.


Daň z tohto príjmu už ale zvyčajne v SR študent neplatí, keďže vo všeobecnosti podlieha zdaneniu v zahraničí a študent súčasne vo svojom daňovom priznaní na Slovensku uplatní príslušnú metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia. "Pri príjmoch zo zamestnania, ktoré študent vykonával v štáte, s ktorým má Slovensko uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorá na zabránenie dvojitého zdanenia určuje metódu vyňatia príjmov, študent uplatní túto metódu," spresňujú daniari.

Metódu vyňatia príjmov môže použiť aj vtedy, ak je v príslušnej zmluve určená metóda zápočtu dane, a to v prípade, ak boli príjmy v zahraničí preukázateľne zdanené a je to pre neho výhodnejšie. Rovnako môže túto metódu uplatniť aj keď pracuje v štáte, s ktorým SR takúto zmluvu uzatvorenú nemá. Príjem tam však musí byť tiež preukázateľne zdanený.

Študent musí podať daňové priznanie na Slovensku, ak zarobí viac ako 1901,67 eura. Ak dosiahol zdaniteľné príjmy len zo zamestnania, podáva daňové priznanie fyzických osôb typu A. Ako prílohu musí priložiť doklad o vyplatenom príjme, prípadne o zaplatenom povinnom poistnom.

Zdieľať na facebooku