V pondelok sa začne Týždeň vedy a techniky na Slovensku

v dňoch 6. až  12. novembra 2017 sa budú po celom Slovensku konať podujatia v rámci 14. ročníka Týždňa vedy a techniky.
v dňoch 6. až 12. novembra 2017 sa budú po celom Slovensku konať podujatia v rámci 14. ročníka Týždňa vedy a techniky. / Foto: Pexels

S mottom Spoznávaj, pochop, rozvíjaj sa v dňoch 6. až  12. novembra 2017 budú po celom Slovensku konať podujatia v rámci 14. ročníka Týždňa vedy a techniky (TVaT). Široká verejnosť sa bude môcť opäť stretnúť s našimi vedcami a výskumníkmi a  spoznať tak bližšie ich prácu. Organizátorom TVaT je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutoční v pondelok 6. novembra 2017 o 9.00 hod. v priestoroch Zážitkového centra vedy Aurelium na Bojnickej 3 v Bratislave za účasti ministerky školstva, vedy, výskumu športu SR Martiny Lubyovej.

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky, ako aj potrebe podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku, pretože pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

V tomto roku sa uskutoční približne 350 rôznych podujatí, vrátane odovzdávania Cien za vedu a techniku 2017, Festivalu vedy a techniky, interaktívnej výstavy o vede a technike s názvom Veda netradične či vyhodnotenia výtvarnej a fotografickej súťaže. Podrobnejšie informácie o jednotlivých podujatiach nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk.

Čítajte viac o téme: Veda a technika
Zdieľať na facebooku