Týždeň celoživotného učenia prinesie sériu podujatí na celom Slovensku

  Zdroj: Shutterstock

Bratislava 9. októbra (TASR) - Sériu konferencií, prednášok, seminárov a ďalších odborných či diskusných stretnutí, dní otvorených dverí, ukážkových hodín a celý rad sprievodných podujatí určených pre odbornú i laickú verejnosť prinesie 17. ročník Týždňa celoživotného učenia. Začína sa dnes a vyvrcholí v nedeľu 15. októbra.
Cieľom Týždňa celoživotného učenia je spopularizovať celoživotné vzdelávanie a jeho význam. Širokú škálu bezplatných podujatí pre verejnosť doplnia viaceré aktivity odborného charakteru ako napríklad konferencie Učiace sa mestá (Bardejov - 11.10., Banská Štiavnica - 12.10., Bratislava - 13.10.) súvisiace s Agendou 2030 a stratégiou UNESCO Learning Cities. Sériu workshopov a sprievodných podujatí realizuje Iuventa - Slovenský inštitút mládeže.
Na záverečnej konferencii v Bratislave sa zúčastní v piatok (13.10.) ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS), generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Bartók i viacerí spoluautori reformného materiálu Učiace sa Slovensko.
Okrem domácich organizácií sa do podujatia zapoja aj zahraničné subjekty. Aktívnu účasť prisľúbili UNESCO, Európska komisia či Európska asociácia pre vzdelávanie dospelých.
Týždeň celoživotného učenia podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR a hlavným koordinátorom podujatia je Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR.

Zdieľať na facebooku