Vzdelávacie programy pre hendikepované deti začnú platiť podľa plánu

Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným postihnutím začnú platiť od 1. septembra tak, ako bolo pôvodne ohlásené.
Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným postihnutím začnú platiť od 1. septembra tak, ako bolo pôvodne ohlásené. / Zdroj: Bigstock

Bratislava 31. augusta (TASR) – Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným postihnutím začnú platiť od 1. septembra tak, ako bolo pôvodne ohlásené. Oznámil to štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák (Most-Híd). Rezort tak neakceptoval argumenty odborných organizácií zaoberajúcich sa predprimárnym vzdelávaním, ktoré v spoločnej výzve žiadali tieto dodatky k štátnemu vzdelávaciemu programu zrušiť a prepracovať.
„Téma vzdelávacích programov sa miestami stala politickou témou a, jednoducho, toto je odborná téma,“ odmietol v stredu (30.8.) na pôde Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Krajňák kroky Slovenskej komory učiteľov (SKU) a odborných organizácií. Tie vzdelávacím programom, ktoré pripravil ŠPÚ, vyčítali nekoncepčnosť, nesystematickosť, obávajú sa aj segregácie hendikepovaných detí.
Krajňák sa voči tomu ohradil. Ministerstvo sa podľa neho na celú vec pozrelo, aby prehodnotilo situáciu. „Na základe toho prehodnotenia chcem však povedať, že vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie ostávajú v platnosti, a to od 1. septembra 2017, tak ako bolo pôvodne ohlásené,“ uviedol. Doterajší šéf rezortu Peter Plavčan (nominant SNS) poslal túto informáciu SKU aj ďalším subjektom.
Štátny tajomník sa podľa svojich slov pozrel na všetky vznesené pripomienky. „Naozaj sa nedá s nimi súhlasiť a musíme ich odmietnuť,“ vysvetlil. Je presvedčený, že k segregácii detí so zdravotným postihnutím v materských školách nebude dochádzať. Pripomenul, že vzdelávacie programy boli podpísané ministrom školstva s dostatočným predstihom 15. mája. „Bolo naozaj dostatok času ešte o niektorých témach diskutovať,“ uviedol s tým, že pripomienkovanie prebiehalo od minulého roka a mnohé pripomienky boli zapracované.
V súčasnosti štát eviduje 1760 detí so zdravotným znevýhodnením umiestnených v špeciálnych materských školách, 180 detí v špeciálnych triedach bežných materských škôl a 496 individuálne začlenených detí v bežných triedach. „Táto skupina detí z pohľadu počtu detí v materských školách, kde je približne 160.000 detí, nie je veľká, ale o to viac tomu spolu s odborníkmi venujeme pozornosť,“ zdôraznil štátny tajomník.
Na margo pripomienky, že dôjde ku zvýšenej administratívnej záťaži, pretože vzdelávacie programy majú až 283 strán, Krajňák uviedol, že žiadna škola nebude potrebovať celý dokument, ale vyberie si príslušnú časť podľa konkrétneho zdravotného znevýhodnenia dieťaťa. Odborári a odborné organizácie sa tiež obávajú, že škôlky budú hendikepované deti odmietať, nakoľko nedokážu zabezpečiť povinné a odporúčané personálne zabezpečenie. To štátny tajomník odmietol. Dostatok potrebných odborníkov sa podľa neho nachádza v centrách špeciálneho pedagogického poradenstva v daných regiónoch.
Krajňák prisľúbil, že proces implementácie vzdelávacích programov bude na konci školského roka vyhodnotený, a to za účasti riaditeľov materských škôl a učiteľov.
Požiadavky týkajúce sa materiálno-technického a personálneho vybavenia materských škôl v nových vzdelávacích programoch nie sú nové, upozornila Darina Tarcsiová z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, ktorá je zároveň predsedníčkou odbornej komisie ŠPÚ pre problematiku vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením. „Sú porovnateľné s požiadavkami schválenými vo vzdelávacích programoch v roku 2009, došlo len k ich spresneniu,“ uviedla.
Ministerstvo školstva vysvetlilo, že špecifické ciele výchovy a vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením sa v každom vzdelávacom programe líšia práve s prihliadnutím na zdravotné znevýhodnenie dieťaťa. „Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením sú pre materské školy pomôckou, ktorá im zjednoduší život pri vzdelávaní detí s rôznymi znevýhodneniami,“ zhodnotil riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.
Učitelia sa podľa šéfa ŠPÚ zamerajú v konkrétnom prípade len na jedno konkrétne z deviatich zdravotných znevýhodnení, pre ktoré je vypracovaný samostatný vzdelávací program. „Spolu s aplikáciami, ktoré sú spracované tak zrozumiteľne, že im môže porozumieť aj laik, im to prácu s integrovanými deťmi neskomplikuje, ale práve naopak, uľahčí,“ doplnil Hajduk.

Zdieľať na facebooku