ŠÚ SR: Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR

Štúdia sa zameriava na analýzu indikátorov charakterizujúcich vzdelanostnú úroveň, kariérnu úroveň a medziregionálny únik mozgov.
Štúdia sa zameriava na analýzu indikátorov charakterizujúcich vzdelanostnú úroveň, kariérnu úroveň a medziregionálny únik mozgov. / Foto: Andrea Piacquadio/Pexels

Bratislava 25. januára (TASR) - Štatistický úrad Slovenskej republiky v spolupráci so spoločnosťou TREXIMA Bratislava prináša analytickú štúdiu s názvom Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR. Ide o jednu z plánovaných analýz výsledkov SODB 2021, ktoré úrad vydáva v roku 2023. Štúdia sa zameriava na analýzu indikátorov charakterizujúcich vzdelanostnú úroveň, kariérnu úroveň a medziregionálny únik mozgov.


Vzdelanostná úroveň

Slovenská spoločnosť sa počas desiatich rokov výrazne zmenila, čo dokladujú aj doteraz zverejnené výsledky SODB2021 na www.scitanie.sk. Zvýšilo sa najvyššie dosiahnuté vzdelanie u obyvateľstva, keď pribudli vysokoškoláci a jeho rozmiestnenie v regiónoch, ktoré je výsledkom aj existujúceho trhu práce. "Sever Slovenska je vzdelanejší ako juh. Najvyššia vzdelanostná úroveň je v Bratislavskom kraji a rastie vo väčšine regiónov, keď za ostatných desať rokov poklesla len v okrese Rimavská Sobota a Lučenec. Najvyššiu úroveň vzdelania majú prichádzajúci do Bratislavského a Košického kraja, najvzdelanejších strácajú Prešovský a Žilinský kraj."
 

Kariérny potenciál

"Mobilita pracovných síl závisí od kariérneho potenciálu regiónov, najvyšší kariérny potenciál je v Bratislavskom a Košickom kraji."
"Aj napriek vyššiemu vzdelaniu majú ženy nižší kariérny potenciál ako muži."

 

Medziregionálny únik mozgov

Štúdia podrobnejšie popisuje a identifikuje proces, pri ktorom dochádza k strate ekonomického potenciálu spojeného so vzdelaním v dôsledku odchodu osôb z regionálnu. Ponúka preto cenný zdroj informácii umožňujúci jednotlivým regiónom odhaliť vývojové tendencie, na tieto sa pripraviť a prijať opatrenia, ktoré by korigovali nepriaznivé efekty. Tieto informácie sú taktiež kľúčové k tvorbe regionálnych, ale aj národných stratégii.


Do úrovne obcí 

Na základe údajov SODB 2011 a 2021 o mobilite pracovných síl do úrovne obcí bola vyvinutá metodika tvorby pracovných mikroregiónov. Cieľom bolo vytvoriť homogénne spojité územné celky na základe pohybu pracujúcich za prácou tak, aby bola minimalizovaná medziregionálna dochádzka a maximalizovaná vnútroregionálna dochádzka. 
"Celkovo bolo identifikovaných 68 pracovných mikroregiónov."

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD. – odborná garantka SODB 2021 a generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu SR.

"Uvedenou štúdiou ŠÚ SR pokračuje v diseminácii údajov zo sčítania obyvateľov, domov a bytov. Vďaka štúdii môžu jednotlivé regióny reagovať na ich konkrétnu situáciu v oblasti trhu práce. Materiál okrem metodiky obsahuje aj detailné tabuľky ukazovateľov do úrovne obci". 

Štúdia je dostupná na www.scitanie.sk.

TASR o tom informovala hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder.

Zdieľať na facebooku