Pre summit v piatok zatvoria niektoré školy v meste

Minister školstva, vedy výskumu a športu SR Peter Plavčan odporučil riaditeľom základných a stredných škôl v Bratislave udeliť počas piatkového summitu premiérov vlád a prezidentov členských krajín Európskej únie riaditeľské voľno.
Minister školstva, vedy výskumu a športu SR Peter Plavčan odporučil riaditeľom základných a stredných škôl v Bratislave udeliť počas piatkového summitu premiérov vlád a prezidentov členských krajín Európskej únie riaditeľské voľno. / Foto: ZGA/EW

BRATISLAVA 14. septembra (SITA) - Pre piatkový summit premiérov vlád a prezidentov členských krajín Európskej únie v Bratislave zatvoria v piatok niektoré základné i stredné školy v meste. Ako pre agentúru SITA uviedla Zuzana Čavajdová z tlačového oddelenia mestskej časti Bratislava - Karlova Ves, základné školy (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti budú mať na odporúčanie ministerstva školstva v piatok 16. septembra riaditeľské voľno. Týka sa to škôl ZŠ Karloveská 61, ZŠ Alexandra Dubčeka a Spojená škola Tilgnerova. "V ZŠ Alexandra Dubčeka a na Tilgnerovej bude fungovať školský klub detí," pripomenula Čavajdová. "Čo sa týka kultúrnych zariadení, v Karlovej Vsi nebolo naplánované na piatok žiadne kultúrne podujatie a krúžková činnosť sa začína až od budúceho týždňa," dodala. Rovnako aj v bratislavskej mestskej časti Ružinov bude mať riaditeľské voľno všetkých deväť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy, potvrdila hovorkyňa Ružinova Marianna Šebová. Bratislavská mestská časť Petržalka je zriaďovateľom jedenástich základných škôl. Michaela Platznerová z tlačového oddelenia petržalského miestneho úradu informovala, že na piatok dalo riaditeľské voľno žiakom desať z nich. "Základná škola Holíčska, ktorá je spojená s materskou školou, bude v piatok v prevádzke," poznamenala s tým, že petržalský miestny úrad bude obyvateľom k dispozícii počas zvyčajných úradných hodín, teda od 8:00 do 12:00. V mestskej časti Bratislava - Nové Mesto bude mať podľa hovorcu Mareka Tettingera riaditeľské voľno všetkých osem základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Hovorkyňa bratislavského Starého Mesta Nora Gubková uviedla, že mestská časť o piatkových dopravných obmedzeniach informovala vedenia všetkých škôlok i základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. "Cirkevné a privátne školy sme rovnako informovali," podotkla. Na otázku, ktoré konkrétne školy v Starom Meste budú mať v piatok riaditeľské voľno, však neodpovedala. Mestská časť na svojej oficiálnej internetovej stránke informuje, že pre bezpečnostné opatrenia a uzáveru mestskej časti v piatok staromestský úrad vrátane matriky zatvoria.

Bratislavský samosprávny kraj zriaďuje 57 stredných škôl, z nich bude mať v piatok voľno 46. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Lucia Forman s tým, že ostatných jedenásť krajských škôl bude fungovať v klasickom režime. Najväčšie univerzity v Bratislave, Univerzita Komenského (UK) a Slovenská technická univerzita, otvárajú akademický rok až v pondelok 19. septembra. Pre piatkové dopravné obmedzenia budú zamestnanci rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave pracovať z domu. Uvádzajú to na svojej oficiálnej internetovej stránke s tým, že Právnická fakulta UK dala zamestnancom a denným doktorandom na piatok pracovné voľno. Zatvorená bude aj budova Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici v Bratislave. Na dopravné obmedzenia reaguje napríklad aj Akadémia Policajného zboru v Bratislave, ktorá na piatok 16. septembra udeľuje rektorské voľno.

Minister školstva, vedy výskumu a športu SR Peter Plavčan odporučil riaditeľom základných a stredných škôl v Bratislave udeliť počas piatkového summitu riaditeľské voľno. "Dôvodom sú prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré ovplyvnia dopravu a pohyb osôb v meste i v jeho širšom okolí," pripomína ministerstvo. Udelenie riaditeľského voľna je v kompetencii riaditeľa školy, ktorý v prípade jeho poskytnutia musí informovať rodičov zverejním informácie na verejne dostupnom mieste, ako je internet, prípadne prostredníctvom žiackych knižiek. "Rovnako by mal túto skutočnosť oznámiť zriaďovateľovi školy a príslušnému miestnemu orgánu miestnej štátnej správy v školstve," dodalo ministerstvo.

Piatkové dopravné obmedzenia sa dotknú aj niektorých kultúrnych zariadení. Slovenské národné múzeum (SNM) pripomína, že v tento deň budú jeho múzeá v Bratislave zatvorené. Týka sa to SNM - sídelná budova na Vajanského nábreží 2, SNM - Historické múzeum, Bratislavský hrad a SNM - múzeá na Žižkovej ulici. Bratislavský magistrát upozorňuje obyvateľov mesta, že piatkové bezpečnostné opatrenia ovplyvnia aj odvoz komunálneho a triedeného odpadu v celej Bratislave. V piatok urobia len nočný odvoz komunálneho odpadu a zároveň odvezú nevyhnutný odpad z nemocníc. Harmonogram obmedzeného režimu odvozu komunálneho a triedeného odpadu nájdu ľudia na oficiálnej internetovej stránke mesta Bratislava.

Zdieľať na facebooku