Druháci a tretiaci dostanú knihu o dopravnej výchove

Kniha o dopravnej výchove bola pripravená spoločnosťou Lidl v spolupráci s ministerstvom školstva, Policajným zborom a Slovenským Červeným krížom.
Kniha o dopravnej výchove bola pripravená spoločnosťou Lidl v spolupráci s ministerstvom školstva, Policajným zborom a Slovenským Červeným krížom. / Foto: Lidl

BRATISLAVA 5. septembra - Žiaci druhého a tretieho ročníka základných škôl a ich triedni učitelia dostanú zadarmo publikáciu o dopravnej výchove. Publikáciu „Kamil a Emil na cestách“ poskytne na začiatku školského roka žiakom spoločnosť Lidl, ktorá sa rozhodla prispieť k vzdelávaniu školákov v dopravnej výchove. Obchodný reťazec pripravil knižku v spolupráci s ministerstvom školstva, Policajným zborom a Slovenským Červeným krížom. Jej náklad presahuje 115 000 kusov. Spoločnosť Lidl o tom informovala na svojej internetovej stránke.

"Štatistiky hovoria jasnou rečou. Každý piaty úraz dieťaťa sa stane pri dopravnej nehode. Na následky dopravných nehôd zomrie na Slovensku ročne niekoľko detí a mladistvých, pričom podľa odborníkov na jedno úmrtie pripadá približne 10 ťažko a 100 ľahko zranených detí. Ročne sa tiež vyskytnú stovky dopravných nehôd, ktorých vinníkmi sú deti. Mnohým úrazom sa však dá predchádzať správne nastavenou prevenciou a edukáciou,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Lidl Slovenská republika Matúš Gála s tým, že sa spoločnosť rozhodla prispieť k vzdelávaniu detí v téme dopravnej výchovy a koncom augusta poskytla publikáciu všetkým základným školám na Slovensku v počte, ktorý zodpovedá údajom o žiakoch v daných ročníkoch.

Stostranová knižka sprostredkúva najdôležitejšie informácie z dopravnej výchovy. Obsahuje tiež úlohy, ktoré pomôžu žiakom a učiteľom zopakovať si konkrétnu tému. Súčasťou knižky je aj záverečný kvíz, ktorého víťazi získajú pre seba, všetkých svojich spolužiakov aj triedneho učiteľa cestný bicykel. Knižka „Kamil a Emil na cestách“ je primárne určená pre žiakov druhého a tretieho ročníka základných škôl, vedomosti o dopravnej výchove z nej však môžu čerpať aj mladšie či staršie deti. Spoločnosť už zverejnila elektronickú verziu publikácie na internetovej stránke www.lidl.sk. "Učiteľ na prvom stupni môže rozhodnúť o variácii využitia aj pre mladších či starších žiakov, prostredníctvom prierezovej témy dopravnej výchovy v predmetoch Prvouka a Slovenský jazyk, najmä čítanie s porozumením, na spestrenie a názornosť výučby, tiež na utvrdenie učiva o dopravnej výchove,“ uviedla odborná recenzentka publikácie Erika Drgoňová.

 

Lidl k téme dopravnej výchovy usporiada aj minikurzy bezpečnosti na cestách a prvej pomoci. Uskutočnia sa v sobotu 10. a nedeľu 11. septembra v krajských mestách, vždy na parkovisku jednej predajne Lidl. Podujatia budú trvať od 10:00 do 18:00. Organizátori pripravili pre deti mobilné dopravné ihrisko, súťaže a atrakcie. V sobotu 10. septembra sa uskutočnia podujatia pri predajniach na Ružinovskej v Bratislave, na Bratislavskej v Trenčíne, na Kysuckej v Žiline a na ul. J. Pavla v Košiciach. V nedeľu 11. septembra sa uskutočnia na Ulici Vladimíra Clementisa v Trnave, na Fatranskej v Nitre, Nad Plážou v Banskej Bystrici a na Rusínskej v Prešove.

Zdieľať na facebooku