Štipendijný program Hubert H. Humphrey Fellowship na akademický rok 2022/2023

Štipendijný program Hubert H. Humphrey Fellowship
Štipendijný program Hubert H. Humphrey Fellowship / Zdroj: fulbright.sk

Hubert H. Humphrey Program ponúka mladým odborným pracovníkom a odborníkom z praxe (mid-career), ktorí preukážu potenciál v oblasti vedenia ľudí, 10-mesačné postgraduálne štúdium na účely rozvoja zručností v oblasti vedenia ľudí a profesionálnej spolupráce s partnermi v USA. 

 

Prihlásiť sa môžu odborníci, ktorí majú aspoň 5 rokov odbornej praxe v príslušnej oblasti od ukončenia magisterského štúdia. Odborný program na participujúcich hosťovských inštitúciách je špeciálne vytvorený pre štipendistov Humphreyho programu a štipendisti majú ešte možnosť upraviť si ho podľa svojich individuálnych potrieb. Súčasťou programu je šesťtýždňová odborná prax.

 

Študijné odbory

Ľudské a inštitucionálne kapacity

a. Ekonomický rozvoj

b. Financie a bankovníctvo

c. Analýza verejnej politiky a verejná správa

d. Politika a riadenie technológií

e. Riadenie ľudských zdrojov

 

Práva a slobody

a. Komunikácia/žurnalistika

b. Medzinárodné aspekty náboženskej slobody

c. Právo a ľudské práva

d. Politika a prevencia obchodovania s ľuďmi

 

Trvalo udržateľné územia 

a. Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

b. Prírodné zdroje, environmentálna politika a klimatické zmeny

c. Mestské a regionálne plánovanie

 

Prosperujúce komunity

a. Nákazlivé a infekčné choroby

b. Politika a manažment verejného zdravia

c. Politika a prevencia HIV/AIDS

d. Vzdelávanie, prevencia a liečba závislostí od návykových látok

e. Administrácia vzdelávania, plánovanie a politika

f. Riadenie a správa vysokých škôl

g. Výučba angličtiny ako cudzieho jazyka 

 

Požiadavky na uchádzačov

  • Štátne občianstvo Slovenskej republiky
  • Ukončený druhý stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.) alebo ekvivalentná úroveň
  • Najmenej 5 rokov odbornej praxe v súvisiacej oblasti po ukončení vysokoškolského štúdia na plný úväzok
  • Odborná znalosť anglického jazyka potvrdená platným testom TOEFL (v prípade, že nie je možné vykonať test TOEFL, akceptované sú aj testy IELTS a Duolingo)

 

Kritériá ovplyvňujúce výber

  • Prednosť majú uchádzači so žiadnou alebo minimálnou predchádzajúcou skúsenosťou v Spojených štátoch alebo v zahraničí
  • Preukázaná požadovaná prax, kvality a zručnosti vedenia ľudí
  • Aktívne zapájanie sa do dobrovoľníckej a verejnej služby vo svojej komunite a očakávaný prínos účasti v programe

 

Prihlášku nájdete TU.

 

Uzávierka termínu podávania prihlášok na akademický rok 2022 - 2023 je 1. septembra 2021.

 

Štipendium pokrýva náklady za víza a letenky, ubytovanie, štúdium a poplatky spojené s účasťou na rôznych odborných podujatia, ako sú konferencie, workshopy, semináre a pod.
 

 Ďalšie informácie získate na adrese: [email protected], na telefónnom čísle +421-911-046-123, alebo na webovej stránke The Hubert H. Humphrey Fellowship Program.

 

Komisia J.W. Fulbrighta postupuje pri spracovávaní informácií a údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobých údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto zákona, kontaktujte Komisiu na: [email protected] alebo telefonicky na: 02-43191-837.

Čítajte viac o téme: Štipendiá
Zdieľať na facebooku