Štipendiá

Štipendijný program Hubert H. Humphrey Fellowship na akademický rok 2022/2023

Hubert H. Humphrey Program ponúka mladým odborným pracovníkom a odborníkom z praxe (mid-career), ktorí preukážu potenciál v oblasti vedenia ľudí, 10-mesačné postgraduálne štúdium na účely rozvoja zručností v oblasti vedenia ľudí a profesionálnej spolupráce s partnermi v USA.

Štipendiá ITEC na odborné kurzy v Indii pre záujemcov od 25 - 45 rokov

Štipendijná výzva indickej vlády je mžné získať priebežne. Je určené na odborné kurzy rôzneho zamerania, ktoré sa realizujú v rozličnej dĺžke, zväčša niekoľko týždňov.

Štipendiá určené ženám: Kedy a o čo môžete žiadať?

Chceli by ste zažiť vzdelávanie, ktoré si nemôžete dovoliť? Na trhu dnes nájdete viacero štipendií určených výhradne ženám. Pozrite sa na niektoré z nich.