2 000 eur môžu získať najlepšie projekty pre deti a mládež, dajte im váš hlas

Gesto pre mesto - program Digitálna trieda
Gesto pre mesto - program Digitálna trieda / Foto: Bigstock

Každý rodič si praje pre svoje dieťa to najlepšie vzdelávanie. Pandémia ale priniesla nečakane veľa prekážok, ktoré kvalitnému vyučovaniu bránia. Dištančné vzdelávanie od začiatku znemožňovali problémy ako chýbajúce notebooky, kamery, mikrofóny, nedostatočne rýchly internet či chýbajúce digitálne vzdelávacie materiály. To sa už čoskoro stane pre mnohé deti minulosťou.

 

Desiatky projektov po celom Slovensku sa prihlásili do aktuálnej výzvy filantropického programu Raiffeisen banky Gesto pre mesto – „Digitálna trieda“ - s cieľom zlepšiť vzdelávanie detí a mládeže. Najlepší projekt v každom kraji získa finančný dar 2 000 eur. O tom, kto získa štedrú pomoc, môžete teraz svojím hlasom rozhodnúť aj vy. Pozrite si malý výber projektov, ktoré sa uchádzajú o vašu priazeň.

 

Potulky prírodou s MAGIC BOXOM v Košiciach

Zdroj: GPM

 

Materská škola na Jenisejskej ulici v Košiciach by rada rozvíjala u svojich škôlkarov digitálne zručnosti. Chcela by pre nich zabezpečiť učenie prostredníctvom interaktívnej pomôcky Magic Box. Tá by im umožnila ponúkať deťom rôzne moderné interaktívne aktivity a pracovné listy hrového charakteru so zameraním na prírodovednú gramotnosť a ochranu životného prostredia v súlade s dodatkom k ich učebným osnovám s názvom ČLOVEK – SÚČASŤ PRÍRODY. Veľkou výhodou tejto učebnej pomôcky je podľa ich slov jej mobilita, vďaka nej by pomôcku mohli využívať vo všetkých triedach materskej školy. Deťom zároveň umožňuje pracovať v ich prirodzenej polohe, v sede alebo v ľahu, a získavať technické zručnosti rozvíjajúce ich digitálne kompetencie. Ak vás projekt zaujal, môžete ho podporiť svojím hlasom. V Košickom kraji sa o váš hlas uchádzajú aj ďalšie projekty. Ktorý z nich by deťom pomohol najviac?

 

Zahlasujte za najlepší projekt v Košickom kraji

 

Programovanie s mikro:bitmi v Skalici

Zdroj: GPM

 

Programovanie môže byť zábava a predstaviť ho možno deťom hravou formou. Základná škola na Strážnickej ulici v Skalici už dlhodobo vníma potrebu rozvoja detí v tejto oblasti. Ich škola bola zapojená aj do IT akadémie a žiaci mali možnosť vyskúšať si prácu s mikro:bitmi. Vďaka finančnému daru od Raiffeisen banky by si radi zakúpili mikrobity pre celú digitálnu triedu. Pomocou nich sa budú môcť žiaci učiť základom programovania a rozvíjať si pritom kritické a logické myslenie. Musia ovládať základné príkazy, ako spustiť micro:bity a v ďalších krokoch im zadať v programovacom jazyku, čo má byť ich výsledkom. Aktivity s mikrobitmi plánujú na ich škole postupne implementovať do výučby informatiky aj na druhom stupni. Pokiaľ tiež veríte, že podporovať deti v rozvoji programátorských zručností má zmysel, môžete im dať svoj hlas. Nezabudnite si pozrieť aj ďalšie projekty, ktoré sa v tomto kraji uchádzajú o vašu priazeň.

 

Zahlasujte za najlepší projekt v Trnavskom kraji

 

Virtuálny hokejový svet pomôže malým hokejistom v Ružomberku

Zdroj: GPM

 

Úspech v športe už nezávisí len od fyzických schopností športovcov, ale aj od poznatkov, ktoré získavajú pomocou analýz svojich výkonov. Na tento cieľ by sa radi zamerali s malými hokejistami v Mestskom hokejovom klube v Ružomberku a vďaka podpore od Raiffeisen banky im umožnili inovatívne vzdelávanie v oblasti hokeja. „Videoanalýza družstva alebo jednotlivca je účinná pomôcka, ktorá slúži na odstraňovanie chýb individuálnych herných činností, zlepšenie tímovej súhry a technicko-taktickej prípravy. Chceli by sme zakúpiť projektor, notebook so špeciálnym programom, pomocou ktorého vieme aplikovať videoanalýzu pre deti v klube, športových triedach až po dorastencov. Vďaka digitálnej triede deťom predstavíme virtuálny svet a presunieme hokej z ľadu na obrazovku na účel spätnej väzby a motivácie,“ približujú autori projektu.

 

Okrem podpory projektu malých hokejistov môžete dať svoj hlas v Žilinskom kraji napríklad projektu zameranému na artefiletiku, skúmanie prírody cez mikroskop či programovanie robotickej včielky Bee-bot.

 

Zahlasujte za najlepší projekt v Žilinskom kraji

Aj zdravotne znevýhodnené deti sa chcú učiť moderne

Zdroj: Bigstock

 

Deti s rôznym stupňom zdravotného znevýhodnenia v Špeciálnej materskej škole v Prievidzi si vyžadujú pri získavaní informácií a komunikácii rôzne prístupy. Interaktívna tabuľa je pomôcka, ktorá deťom s rôznymi diagnózami uľahčuje vzdelávanie. „Prostredníctvom interaktívnej tabule majú deti možnosť komunikovať s prostredím, rozširovať svoje poznanie, myslenie a získavať informácie prijateľným spôsobom. Vďaka zakúpeným pomôckam chceme inovatívnou a zábavnou formou sprostredkovať deťom svet okolo nich,“ vysvetľujú autori projektu. Svojím hlasom môžete podporiť tento projekt alebo niektorý ďalší vo vašom okolí.

 

Zahlasujte za najlepší projekt v Trenčianskom kraji

Podpora online vzdelávania pre rómske deti vo Zvolene

Foto: Bigstock

 

Komunitné centrum Romano Jilo vo Zvolene sa venuje deťom zo sociálne slabého prostredia. V jeho priestoroch deti absolvujú doučovania alebo rôzne voľnočasové aktivity, ako napríklad hudobné či tanečné rómske aktivity. Komunitné centrum teraz prichádza s myšlienkou na dovybavenie edukačnej miestnosti notebookmi v spolupráci so školami a vytvorenie online priestoru na aktuálne vzdelávacie potreby detí. Miestnosť by slúžila na vzdelávanie a zlepšovanie ich digitálnych zručností. Bola by verejne prístupná a využívaná na sebarealizáciu a prípravu na školské vyučovanie v podnetnom a bezpečnom prostredí. Pokiaľ vás projekt vo Zvolene zaujal, dajte mu váš hlas, prípadne si vyberte iný zaujímavý projekt v Banskobystrickom kraji.

 

Zahlasujte za najlepší projekt v Banskobystrickom kraji

 

Interaktívna tabuľa pre deti s autizmom v Prešove

 

Vzdelávanie detí s autizmom je náročné a digitálne technológie sú jednou z mála pomôcok, ktoré dokážu byť v tomto smere efektívne a učenie detí uľahčiť. Deti s autizmom majú často problémy s porozumením hovoreného slova, avšak vizuálne vnímanie je ich silnou stránkou. Vidieť znamená učiť sa. Všetky digitálne technológie sú preto pre deti s autizmom veľkou motiváciou. V Súkromnej spojenej škole na Vodárenskej ulici v Prešove by si preto priali zabezpečiť interaktívnu tabuľu, ktorá by naraz mohla slúžiť celej triede. „Žiaci s autizmom by sa okrem vzdelávacieho obsahu navyše učili i sociálne zručnosti ako čakanie na rad, zdieľanie pozornosti, striedanie a spoluprácu v skupine,“ uvádzajú autori projektu. Z finančného daru by si zakúpili interaktívny set, ktorý obsahuje počítač, projektor a tabuľu.

 V Prešovskom kraji sa uchádza o váš hlas ďalších 21 projektov, ktoré by radi zlepšili vzdelávanie detí. Pozrite sa, ktoré to sú a dajte im svoj hlas.

 

Zahlasujte za najlepší projekt v Prešovskom kraji

Učebňa Smart Home a IoT (Internet of Things) v Nitre

 

Aj na prvý pohľad zložité programovanie môže deti baviť a môže byť pre ne zábavou vďaka platforme micro:bit. V Piaristickej spojenej škole sv. J. Kalazanského v Nitre by radi deťom zakúpili z grantu mikropočítače micro:bit, ako aj hardvér pre Smart Home, IoT (senzory, motorčeky,...) či robotické stavebnice. „Žiaci by projektovali inteligentnú domácnosť, riešili ekologické problémy či postavili vlastné roboty,“ vysvetľujú autori projektu ich zámery. S úsmevom dodávajú, že ak im pomôžte vybaviť touto technológiou digitálnu triedu, ich žiaci vám možno o pár rokov prídu nainštalovať napríklad inteligentný vykurovací či zavlažovací systém. Podporte ich projekt, alebo si vyberte z ďalších 16 projektov, ktoré sa uchádzajú o vašu priazeň v Nitrianskom kraji.

 

Zahlasujte za najlepší projekt v Nitrianskom kraji

 

Mobilná digitálna trieda - streamovacie štúdio v Malackách

Mobilná digitálna trieda / Zdroj: GPM

 

Streamovanie už nie je výsadou youtuberov. V čase pandémie sa stalo prirodzenou súčasťou vzdelávania. Spojená škola sv. Františka Assiského v Malackách má v pláne vybudovať mobilnú digitálnu triedu s potrebným vybavením, ktoré bude prenosným streamovacím štúdiom. Online prenosmi z externého priestoru a „neškolského“ prostredia chcú prinavrátiť deťom aspoň sčasti to, čo im bolo pandémiou odopreté – kontakt s človekom. Za získanú finančnú čiastku by radi zakúpili vybavenie ako elektrický generátor, náhľadový televízor, strižňu, kamery, statívy, slúchadlá, prevodníky a kabeláž. Ak sa vám projekt páči, zahlasujte zaň, alebo si pozrite, akým ďalším aktivitám a projektom môžete odovzdať svoj hlas v Bratislavskom kraji.

 

Zahlasujte za najlepší projekt v Bratislavskom kraji

 

Ako zahlasovať?

V 47 mestách na Slovensku postúpilo do hlasovania verejnosti 144 projektov. Medzi nimi môžete nájsť školu, škôlku, organizáciu či krúžok, ktoré sú blízko vášho bydliska. Máte príležitosť zahlasovať za ich projekt a prispieť k zlepšeniu podmienok vzdelávania vo vašom okolí. Hlasovať môžete online do 31. 3. 2021.

 

POZRITE SI VŠETKY PROJEKTY NA SLOVENSKU A ZAHLASUJTE

 


Článok vznikol v spolupráci s Raiffeisen bankou.
Čítajte viac o téme: Granty
Zdieľať na facebooku