Žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ sa od pondelka pred vstupom do školy musia preukázať negatívnym výsledkom testu

Žiaci, ktorí sa budú od pondelka vracať do školy a ich učitelia sa budú musieť preukázať pred vstupom do školy negatívnymi testami.
Žiaci, ktorí sa budú od pondelka vracať do školy a ich učitelia sa budú musieť preukázať pred vstupom do školy negatívnymi testami. / Foto: Pexels

Žiaci, ktorí sa budú od pondelka vracať do školy, a ich učitelia sa budú musieť preukázať pred vstupom do školy negatívnymi testami.

 

6.12.2020 – Žiaci piateho až deviateho ročníka základných škôl (ZŠ), žiaci stredných škôl (SŠ) a pedagogickí zamestnanci, ktorí ich vyučujú, sú povinní sa pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov škôl preukázať negatívnym výsledkov antigénového či RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako sedem dní. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), ktorá nadobúda účinnosť v pondelok 7. decembra 2020.

 

Výnimky, ktoré sa testom nemusia preukazovať

Povinnosť preukázať sa negatívnym testom sa nevzťahuje na osobu, ktorá ochorenie COVID-19 prekonala a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, či osobu, ktorej zdravotný stav neumožňuje vykonanie antigénového alebo RT-PCR testu na COVID-19. Zároveň sa to nevzťahuje na osobu, ktorá má diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, na osobu s poruchou autistického spektra či na osobu so závažným vrodeným alebo získaným imunodeficitom.

 

Výnimka z tejto povinnosti platí pre osobu, ktorá je onkologickým pacientom, po chemoterapii či transplantácii, pre žiakov a zamestnancov ZŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo pre žiakov a zamestnancov stredných špeciálnych škôl, odborných učilíšť a praktických škôl. Ďalej pre žiakov ZŠ a SŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sa zúčastňujú na vyučovaní v malých skupinách tvorených najviac z piatich žiakov a jedného pedagóga a na pedagogického zamestnanca vyučujúceho v týchto skupinách.

 

ÚVZ SR upozorňuje, že štatutárny zástupca školy alebo ním poverená osoba je oprávnená požadovať od osôb vstupujúcich do školy výsledok negatívneho testu alebo doklad, ktorý preukazuje niektorú z vyššie spomenutých výnimiek.

 

Škola je povinná umiestniť tento oznam na viditeľné miesto vo svojich priestoroch. 

Čítajte viac o téme: Koronavírus, Dištančné vzdelávanie
Zdieľať na facebooku