AKTUÁLNE: Opatrenia v školstve platné od 1. novembra

Usmernenia  k nástupu do školy platné od 1. novembra do 9 novembra.
Usmernenia  k nástupu do školy platné od 1. novembra do 9 novembra. / Foto: Pexels

1.112020 - Počas víkendu prebehlo na Slovensku celoplošné testovanie a viacero otázok týkajúcich sa nástupu do škôl do poslednej chvíle nebolo zodpovedaných. Na základe novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva a uznesenia vlády vydal minister školstva Branislav Gröhling usmernenia k nástupu do školy platné od 1.novembra do 9 novembra.

 

Usmernenie ministerstva školstva vychádza z troch dokumentov, a to z Uznesenia vlády 693/2020, Vyhlášky ÚVZ číslo 15 a Vyhlášky ÚVZ číslo 16.

 

V nadväznosti na celoplošné testovanie mohli testovaným zamestnancom či rodičom detí vzniknúť viaceré situácie. Prečítajte si, ako v nich postupovať.

 

Pozitívny výsledok testu

V prípade, že mal zamestnanec alebo ktokoľvek z rodiny dieťaťa pozitívny test, zostáva v domácej izolácii celá rodina 10 dní, a to bez ohľadu na to, či mali ostatní členovia domácnosti negatívny test.

 

Ak mal žiak pozitívny test, zostáva v karanténe. Rodič je povinný o zdravotnom stave dieťaťa informovať pediatra  a ospravedlnenie do školy mu vydáva lekár.

 

V prípade, že bol pozitívne testovaný učiteľ, ktorý vyučoval prezenčne, odporúča sa, aby trieda prešla na 10 kalendárnych dní na dištančné vzdelávanie.

 

Negatívny výsledok testu

Každý, kto v termíne od 29. októbra do 1. novembra podstúpil testovanie a chce nastúpiť do práce, vstúpiť do akejkoľvek prevádzky alebo sa voľne pohybovať, musí mať pri sebe potvrdenie o negatívnom výsledku testu.

„Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa §1 ods.1 je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa §1 ods. 2 písm. a) až r); do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.“

 

Netestovaná osoba

Do budovy školy môže vstúpiť bez výsledku testu len dieťa do 10 rokov a osoby, na ktoré sa vzťahujú výnimky. Rodič musí zároveň predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti a svojím vyhlásením berie plnú zodpovednosť za správnosť a pravdivosť predmetného vyhlásenia.

„Zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.“

 

Platí tiež, že zákonný zástupca predkladá škole po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

 

Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ netestovaný človek má zákaz vstupu do zariadenia, teda v prípade sprevádzania dieťaťa rodičom do školy, rodič nemôže vstúpiť do objektu školy.

 

Bez testu môže vstupovať do vonkajších a vnútorných priesotrov školy žiak nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiak základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch.

 

Rodičom, ktorí sa nedali testovať rezort školstva odporúča, aby dieťa nedávali do materskej alebo základnej školy najbližších 10 kalendárnych dní a aby využili ospravedlnenie dieťaťa na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne by 12. novembra dieťa nastúpilo do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10-dňovej domácej izolácie.

 

V prípade, že sa testovania nezúčastnil učiteľ, taktiež nemôže vstúpiť do budovy školy. V tomto prípade musí byť v domácej 10-dňovej izolácii. Môže pracovať z domu, alebo sa dohodnúť s nadriadeným na čerpaní dovolenky, náhradnom voľne či pracovnom voľne. Ak ide o zdravotné dôvody, uvedené sú bližšie vo Vyhláške č. 16 ÚVZ.

 

 

Infografiky Ministerstva školstva, aktualizované 2.11.2020

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku