Zmeny pre materské školy – nové usmernenia

Materské školy môžu byť počas jesenných prázdnin otvorené.
Materské školy môžu byť počas jesenných prázdnin otvorené. / Foto: Bigstock

27.10.2020 - Ministerstvo školstva dnes vydalo usmernenie pre materské a základné školy pre nasledujúce dni. Vzťahuje s aj na špeciálne materské školy, základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a školské kluby detí.

 

Otvorené škôlky počas jesenných prázdnin

 „Materské školy budú počas jesenných školských prázdnin, tak ako aj doposiaľ, v prevádzke v závislosti od aktuálnych potrieb zákonných zástupcov detí, prednostne tých, ktorí sa aktívne zúčastnia na zabezpečení plošného testovania obyvateľov,“ informuje rezort školstva v novom usmernení.

 

Usmernenie tiež uvádza, že zriaďovateľ materskej školy môže prevádzku materskej školy v čase jesenných školských prázdnin prerušiť, ak zákonní zástupcovia neprejavia záujem o prevádzku materskej školy.

 

Riaditeľ vás môže vyzvať, aby ste si dieťa nechali doma

„V čase riadnej prevádzky môže riaditeľka/riaditeľ materskej školy požiadať zákonných zástupcov dieťaťa, ktorí sú nezamestnaní alebo sú na rodičovskej/materskej dovolenke, aby si, vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, ponechali dieťa v domácej starostlivosti a nedávali ho do materskej školy,“ píše sa v usmernení. Pokiaľ však rodič chce, aby jeho dieťa materskú školu navštevovalo, vedenie školy mu nemôže dochádzku obmedziť.

 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Materská škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

 

Žiaci, ktorí majú nad 10 rokov a nepreukážu sa negatívnym výsledkom RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19, sa nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby.

 

Po celoplošnom testovaní musia mať zamestnanci, ktorí chcú nastúpiť do práce negatívny test.  „Zamestnanci materských škôl a základných škôl predložia zamestnávateľovi po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe do zamestnania v zmysle Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci certifikát o negatívnom výsledku RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19,“ uvádza rezort školstva.

 

Deti by mali tráviť čas vonku

Ministerstvo ďalej odporúča, aby sa pobyt detí materských škôl a žiakov 1. stupňa základných škôl v exteriéri počas tohto obdobia realizoval najmä na školských dvoroch, prípadne v extraviláne obce. Ak škola nemá školský dvor, resp. extravilán obce je vo veľkej vzdialenosti od budovy školy, pobyt v exteriéri sa odporúča v blízkosti budovy školy s dodržaním platných opatrení ÚVZ SR.

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku