Na zamyslenie: Dvaja vlci

  

V jeden večer zobral starý indián svojho vnuka, aby mu porozprával príbeh o boji, ktorý sa odohráva v každom z nás.

Povedal mu: „Chlapče, boj, ktorý sa v nás odohráva, je ako boj medzi dvomi vlkmi.

 

Jeden vlk je zlý.

Je to hnev, závisť, žiarlivosť, trápenie, smútok, chamtivosť, arogancia, sebeckosť, vina, nenávisť, pocit menejcennosti, falošnosť, namyslenosť, nadradenosť a ego.

 

Ten druhý vlk je dobrý.

Je to radosť, pokoj, láska, nádej, vyrovnanosť, pokora, láskavosť, zhovievavosť, empatia, štedrosť, pravda, súcit a dôvera."

 

Vnuk o tom všetkom minútku premýšľal a potom sa opýtal svojho starého otca:

„ A ktorý vlk vyhrá?...“

Starý indián iba jednoducho odpovedal: „Ten, ktorého kŕmiš.“

 

 

Čítajte viac o téme: Príbehy
Zdieľať na facebooku