Najlepšia pomoc dieťaťu je pomoc jeho rodine

  

Bratislava 2. mája 2017 – Pre každé dieťa sú bezpečný domov, láska mamy a otca základným predpokladom, aby mohlo šťastne vyrastať a rozvíjať sa. Mnohé rodiny sa však ocitnú v sociálnej núdzi a vzniká riziko, že deti o svoje zázemie prídu. Úsmev ako dar preto organizuje už 15. ročník zbierky Deň úsmevu, ktorá potrvá od 2. – 14. mája 2017 a výťažok z nej bude použitý najmä na podporu rodín, ktoré sa ocitli v kríze.

 

Organizácia Úsmev ako dar už 15 rokov organizuje zbierku Deň úsmevu, ktorou sa snaží upozorniť na dôležitosť rodiny v živote dieťaťa. ,,V prípade, že dieťa nemá funkčnú rodinu, je preňho najvhodnejším riešením vyrastať u príbuzných. Ďalším riešením je náhradná rodina alebo pestúnska starostlivosť. Usilujeme sa však, aby deti, najmä pre nepriaznivú sociálnu situáciu, nemuseli rodinné prostredie opúšťať. Preto za najlepšiu pomoc dieťaťu považujeme práve pomoc jeho rodine,“ hovorí predseda organizácie Úsmev ako dar Jozef Mikloško.

 

Celoslovenská zbierka Deň úsmevu potrvá tento rok od 2. – 14. mája 2017, výťažok z nej poputuje na podporu sociálne slabších rodín, ale aj pre deti z detských domov, ktoré o skutočnej rodine často iba snívajú. ,,Dobrovoľník zbierky Deň úsmevu bude mať na sebe červené tričko s logom Úsmevu ako dar a bude viditeľne označený preukazom. Nevyhnutnou súčasťou pravého dobrovoľníka bude aj pokladnička s vizuálom zbierky. Preto ak  sa chcú ľudia zapojiť do zbierky, nech prispievajú takto označeným  dobrovoľníkom, ktorých nájdu v slovenských uliciach miest a obcí,“ spresňuje Jozef Mikloško.

 

 

Úsmeváci sa stali našou rodinou

Za posledných päť rokov podporila verejnosť zbierku Deň úsmevu sumou 137 762 eur, vlani sa podarilo vyzbierať 18 613 eur. Z minuloročného výťažku organizácia Úsmev ako dar podporila aj 256 biologických rodín v kríze, v ktorých žije 617 detí a 101 náhradných rodín, ktoré poskytujú domov 107 deťom. ,,Mám 10 detí, žijeme v podnájme. Úsmev ako dar ma podporuje a pomáha mi už 5 rokov, podporili ma v najťažších chvíľach môjho života. Úsmeváci sú pre nás priatelia v núdzi, naša opora, dávajú nám pocit domova a prijatia. Som im za to nesmierne vďačná,“ približuje svoj príbeh pani Lýdia z Malaciek, ktorej zbierka pomohla.

 

Pomoc a podpora môžu dobre fungovať len na vzájomnej dôvere

Jednou z priorít organizácie Úsmev ako dar je taká pomoc rodinám, ktorá pomáha predchádzať umiestňovaniu detí do detských domovov.  ,,Rodiny, s ktorými pracujeme, bojujú s rôznymi ťažkosťami. Poskytujeme im poradenstvo, podporujeme ich finančne a materiálne. Je pre  nás dôležité, aby sme si s nimi vytvorili vzťah založený na dôvere, aby pocítili, že na svoje trápenia nie sú sami. Mnohí naši klienti sa len učia fungovať v medziľudských vzťahoch akéhokoľvek druhu a potrebujú si osvojiť sociálne a rodičovské zručnosti. Ak im pomôžeme teraz, môže to mať pozitívny vplyv na ďalšie generácie,“ dodáva sociálna pracovníčka Úsmevu ako dar Emília Bezáková. Preto sa Úsmev ako dar začína čoraz viac sústreďovať na prácu v teréne, ktorou sa dokážu včas odhaliť závažné sociálne problémy v rodinách vedúce k ich rozpadu.

Čítajte viac o téme: Neziskové organizácie
Zdieľať na facebooku