Rodičovské konto by malo pomôcť zjednodušiť prístup rodičov k peniazom a zlepšiť situáciu viacdetných rodín

  Ilustračná foto: Bigstock

22.9.2015|

Strana Sieť navrhuje, aby rodiny s deťmi do 3 rokov boli po narodení detí odbremenené od administratívnej záťaže a mohli jednoduchšie čerpať súčasné dávky, na ktoré majú po narodení detí nárok. Riešením má byť rodičovské konto.

 

Jedno rodičovské konto s flexibilným čerpaním peňazí namiesto piatich až siedmych rôznych dávok na deti predstavuje účet, na ktorý by rodičia dostali 12 000 eur. Táto suma predstavuje súčet všetkých dávok, na ktoré rodičom po narodení dieťaťa vzniká nárok.

Rodičovské konto má zároveň pomôcť rodinám, ktoré počas materskej alebo rodičovskej dovolenky prídu o jeden príjem a pociťujú zníženie svojej životnej úrovne. Riešenie má pomôcť pracujúcim partnerom neodsúvať príchod detí a zlepšiť podmienky mladých rodín.

„Sme presvedčení o tom, že tento príjem by mal byť adekvátne a férovo kompenzovaný práve štátom, pretože chceme, aby sa na Slovensku rodilo čo najviac detí. Máme záujem pozitívne ovplyvňovať populačnú politiku na Slovensku a udržať krajinu ekonomicky aktívnu, aby nám ďalej nestarla,“ upozornila na tlačovej besede vedúca pracovnej skupiny Siete pre oblasť rodinnej politiky Simona Petrík.

 

Flexibilita a koniec diskriminácie rodín s deťmi narodenými po sebe

Tento účet by bol zriadený pre každé dieťa po jeho narodení a rodičia by mohli flexibilne nakladať s jeho finančnými prostriedkami podľa potreby.

 

V prvej fáze návrh bude počítať iba s pracujúcimi rodičmi. Tí budú oprávnení ho čerpať podľa svojich potrieb. Rodičia si na začiatku zvolia, počas akej doby chcú prostriedky čerpať a na základe toho im mesačne bude posielaná na účet prislúchajúca suma do dvoch až štyroch rokov dieťaťa. Jednorázovo budú mať nárok čerpať prostriedky do výšky 10% z celkovej sumy konta.

Flexibilita čerpania prostriedkov je výhodná pre rodičov, ktorí plánujú návrat do práce skôr, ako dieťa dovŕši tri roky. Tým pádom je možné, že by mali mesačne vyšší príjem a v žiadnom prípade neprídu o sumu, na ktorú majú nárok. Každý  pracujúci rodič teda získa od štátu na dieťa 12 000 eur bez ohľadu na to, kedy sa rozhodne vrátiť do práce.

 

Tento návrh má zároveň pomôcť rodinám, ktoré chcú mať deti v kratších časových intervaloch po sebe v rozmedzí troch rokov. V súčasnosti im štát neumožňuje čerpať rovnako vysokú sumu na každé dieťa. Na každé ďalšie dieťa v rozmedzí troch rokov dostávajú rodičia asi len 40 eur mesačne, pretože neexistuje súbeh rodičovského príspevku a materskej.

Čítajte viac o téme: Peniaze
Zdieľať na facebooku