Komisionálne skúšky pre Slovákov žijúcich v zahraničí viac nebudú povinné

  Foto: Bigstock

Začiatok nového školského roka prinesie novinku v rozdielových skúškach. Po novom už rodičia a ich deti nebudú musieť cestovať zo zahraničia na každoročné komisionálne skúšky. Zásadná zmena je v tom, že sa upravuje povinnosť vykonať skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy, na možnosť na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka. Zjednoduší sa tak život stovkám rodín, ktorých deti plnia povinnú školskú dochádzku v zahraničí.

 

Zmeny od 1.9.2015

1. Rodič príde s dieťaťom na zápis v SR.
2. Do 15. septembra príslušného školského roka oznámi riaditeľovi kmeňovej školy (teda v SR) názov a adresu školy, ktorú žiak navštevuje alebo potvrdí školu uvedenú v žiadosti. Toto bude robiť každý rok.
3. Žiak už nebude mať povinnosť vykonať skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy, ale možnosť na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka. V žiadosti sa uvedú ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať.
4. Nová úprava nerieši kedy sa majú skúšky konať. Na termíne konania sa majú dohodnúť rodičia a škola najneskôr 15 dní pred ich konaním.

 

 

Ako to bolo doteraz

1. Rodič prišiel s dieťaťom na zápis v SR.

2. Na zápis išiel aj v zahraničí - do 30 dní oznámil riaditeľovi kmeňovej školy (teda v SR) názov a adresu školy, ktorú žiak navštevoval alebo potvrdil školu uvedenú v žiadosti.
3. Dieťa vykonávalo skúšky v kmeňovej škole – na Slovensku, spravidla za každý školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka a deviateho ročníka  základnej školy.
4. Konkrétny termín skúšky dohodol s riaditeľom školy zákonný zástupca žiaka do 15. mája kalendárneho roka, v ktorom malo skúšku vykonať.Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Čítajte viac o téme: Štúdium v zahraničí
Zdieľať na facebooku