Projekt ENTER hlási úspech: Za tri roky existencie vyškolil viac ako 1500 učiteľov a rozdal takmer 10 000 micro:bitov

Sponzorovaný článok
  Zdroj: Telekom

Moderné technológie sprevádzajú súčasné deti od narodenia. Už vo svojich dvoch rokoch si vedia pustiť rozprávku či preskočiť reklamu na YouTube. Už od raného veku sa hrajú a komunikujú na sociálnych sieťach. Na základnej škole vedia pracovať so smartfónmi a tabletmi zručnejšie ako ich rodičia či učitelia. Často ich dokonca svojimi vedomosťami zahanbia. Výskumy však dokazujú, že iba 4 z 10 detí vedia pracovať so základnými počítačovými programami, ktoré budú v budúcnosti potrebovať v práci. 

 

Práve preto začína byť informatika jedným z najdôležitejších predmetov na základných a stredných školách. Do životov žiakov prináša spolu s potrebou bezpečného fungovania na internete aj digitálne zručnosti. Spoločnosť Telekom podporuje vďaka projektu ENTER už tretí rok učiteľov informatikymotivuje tých najmladších, aby rozvíjali svoje zručnosti v digitálnom priestore. Ak ste o projekte ENTER ešte nepočuli, čítajte ďalej. Pomôže vám  šikovne sa orientovať v zákutiach moderného sveta. Vďaka ENTER-u môžete odovzdávať  vedomosti ďalším generáciám zábavnou a hravou formou za pomoci Micro:bitov. 

 

To, že deti vedia hrať hry, konzumovať obsah či poslať hlasovú správu, nám nestačí. Potrebujeme, aby sa deti a mládež učili s technológiami tvoriť. Mali by premýšľať, ako ich v budúcnosti dokážu využiť, aby pomohli ľuďom so zdravotným postihnutím alebo aby premýšľali nad tým, ako môžeme pomôcť tejto planéte,“ vysvetľuje Tatiana Švrčková, manažérka spoločenskej zodpovednosti Telekomu. 

 

Čo je to vlastne micro:bit? 

Micro:bit je malý programovateľný počítač určený na ľahké a zábavné učenie programovania. Tento mikropočítač je menší ako mobil a je vhodný aj pre úplných začiatočníkov. Pýtate sa, čo sa s ním dá robiť a ako ho využiť počas hodín informatiky? 

 

Dajú sa s ním vytvárať jednoduché hry, počúvať hudba, riešiť matematické zadanie, merať teplota, svetelnosť iných zariadení a mnoho ďalšieho. Obmedzenia by ste hľadali iba veľmi ťažko. Micro:bity poskytujú množstvo príležitostí na učenie zábavnou formou. Môžu sa tiež využívať na vytvorenie asistenčných produktov pre zdravotne znevýhodnených alebo pomôcky pre udržanie zdravého životného štýlu. 

 

Programovaním micro:bitov sa posúvajú hranice vnímania IT sveta v školskom prostredí. Vďaka tejto malej „doštičke“ vie učiteľ prepojiť programovanie s praktickými aktivitami na hodinách informatiky. Výhodou micro:bitov je, že ich môžu učitelia a žiaci využívať okrem informatiky aj v ostatných predmetoch. 

 

Micro:bity sú vynikajúca učebná pomôcka pre deti vo veku od 11 do 14 rokov, pretože sú jednoduché. Môžu vďaka nim zostavovať rôzne zaujímavé projekty, ktoré sa dajú využiť v bežnom živote. Zároveň sú skvelé pri prepájaní rôznych predmetov, nielen informatiky. Veľmi veľa sa deti naučia z fyziky. Pri zostavovaní projektov pochopia, na čo im fyzika je a prečo ju potrebujú,“ hovorí Miroslava Vávrová, učiteľka Informatiky na Gymnáziu Ivana Kupca v Hlohovci.   

 

Úspechy micro:bitov v zahraničí aj na Slovensku 

Micro:bit vyvinula v roku 2016 televízia BBC na podporu výučby programovania na hodinách informatiky vo Veľkej Británii. Až 90 % žiakov sa po projekte vyjadrilo, že programovať sa môže naučiť každý. O dva roky neskôr získalo Dánsko 65 000 kusov micro:bitov. V takmer všetkých školách, kde sa realizovali projekty s mikropočítačom, sa výrazne zlepšili digitálne zručnosti žiakov. A čo sa podarilo za tri roky s micro:bitmi na Slovensku? Vďaka micro:bitom vytvorili stovky zaujímavých a nápomocných projektov. 

 

Deviataci zo Základnej školy Zoltána Kodálya v Galante vytvorili zábavnú hru Pinball. Žiaci pri tvorbe pinballu využili deväť micro:bitov, 3D tlačiareň aj spajkovaciu stanicu. Cieľom päťčlenného tímu bolo vytvoriť niečo veľké, na čo by mohli byť po odchode zo základnej školy oprávnene hrdí. Ich fantastický a na realizáciu náročný projekt si získal všetkých, ktorí ho videli. 

 

Nie každé dieťa má to šťastie byť zdravé. Niektoré z nich sa kvôli zníženej jemnej motorike nemôžu hrať s bežnými hračkami pre zdravé deti. Sú si toho vedomí aj žiaci 7.C zo Základnej školy na Martinskej ulici v Žiline. Preto sa týmto deťom rozhodli pomôcť a vytvoriť za pomoci micro:bitov autíčko, ktoré sa dá ovládať pomocou pohybu ruky. K realizácii tohto projektu ich inšpiroval film, kde žiaci spolu na hodine informatiky programovali rukavicu ovládanú hlasom.

 

Žiaci Gymnázia sv. Jana Pavla II. v Poprade sa rozhodli vyriešiť problém starostlivosti o rastliny. Kvôli zmenám klimatického podnebia sa mení teplota ovzdušia, čím rastliny nemajú splnené základné podmienky pre svoj vývoj. Projekt Incubio sa vie rastlinám prispôsobiť a dopriať im všetko, čo potrebujú. Ak má rastlina príliš veľa svetla, micro:bity na 3D vytlačenom boxe spustia rolety. V prípade, že má rastlina málo vody, micro:bity zabezpečia jej poliatie. To isté platí aj opačne. Ak naprogramovaný kód zaznamená, že rastlina potrebuje slnko, rolety sa vytiahnu. Program meria tiež vlhkosť pôdy, takže rastlinu pravidelne zalieva len vtedy, ak to potrebuje. Tento šikovný tím vyriešil problém prelievania alebo naopak dehydratácie vašich izbových kvetov. Kto z nás by občas nepotreboval tohto pomocníka? 

 

Viac výnimočných a inšpiratívnych projektov, ktoré môžete aj vy vytvoriť vďaka Micro:bitom si môžete pozrieť na: https://enter.study/databaza-vedomosti/

 

Zdroj: Telekom

 

Projekt ENTER na Slovensku

Projekt ENTER vznikol v roku 2020. Za tri roky existencie sa môže pochváliť mimoriadnymi výsledkami v oblasti vzdelávania detí aj učiteľov. Jeho cieľom je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl a žiakom a žiačkam stredných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom mini „doštičiek“ micro:bitov. Mladí ľudia sa za pomoci svojho vyučujúceho učia tímovej práci a prezentačným schopnostiam. 

 

Počas troch rokov bolo vyškolených v oblasti digitálnych zručností viac ako 1 500 učiteľov z viac ako 700 základných a stredných škôl. Zaujímavé workshopy plné obohacujúcich informácií zažilo takmer 7 000 žiakov školám bolo odovzdaných takmer 10 000 micro:bitov na kreatívne vzdelávanie. Môžete byť medzi nimi! 

 

Získajte pre svoju školu Micro:bity 

Chcete svojich žiakov nadchnúť pre informatiku? Ich digitálne zručnosti môžete rozvíjať aj vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Aj tento rok vyhlásil výzvu pre základné a stredné školy, ktoré môžu získať sady micro:bitov, ich príslušenstva a školenie k nim zadarmo. Môžete tak podporiť žiakov a žiačky, aby sa naučili programovať s micro:bitom a ukázali, aké funkčné riešenia dokážu s nimi vytvoriť. Nadačný fond Telekom pri Nadácií Pontis vyčlenil na výzvu 30 000 eur. Školy si môžu podať žiadosť o poskytnutie finančnej podpory do 20.6. 2023. Všetky dôležité informácie o grantovom programe nájdete na Nadačný fond Telekom (nadacnyfondtelekom.sk)

 

ENTER Programiáda 

Projekt ENTER od svojho vzniku každoročne organizuje ENTER Programiádu. ENTER Programiáda je „pomyselným vyvrcholením“ vzdelávacieho programu ENTER. Súčasťou spoločnej práce členov tímu je aj schopnosť kreatívne myslieť, riešiť problémy a učiť sa na svojich vlastných chybách. Spoločnými postupnými krokmi sa učia prekonávať samých seba a hravou formou tvoria svoj súťažný projekt.

 

Do Programiády sa môžu zapojiť maximálne päťčlenné tímy zo základných a stredných škôl. 

 

Žiaci pod vedením učiteľa informatiky alebo vedúceho krúžku informatiky pripravia projekt na ľubovoľnú tému. Súčasťou vypracovania projektu musí byť nahrané sprievodné video s dĺžkou maximálne dve minúty spolu s vypracovaným návodom k projektu. 10 najlepších tímov (prvých 5 v každej kategórii) obháji svoj projekt pred odbornou porotou. 

 

Doteraz sa do ENTER Programiády zapojilo 82 škôl so 119 projektami z celého Slovenska. Tento rok sa do nej prihlásilo rekordných 76 tímov. Najviac projektov prišlo z Prešovského kraja (17), nasledoval Košický kraj (12) a Žilinský kraj (11). Súťaž v súčasnosti prebieha. 

Vo finále je 10 tímov (5 v kategórii ZŠ a osemročné gymnáziá a 5 tímov v kategórii SŠ a gymnáziá) 

 

Stredné školy a gymnáziá 

  • NATUREBITS, Gymnázium sv. Jána Pavla II., Poprad
  • smart rosničky, Gymnázium, Kysucké Nové Mesto
  • eCOSQUAD, Súkromná stredná odborná škola ekonomická - Košická Akadémia
  • pet feeders, Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
  • M&M Bits, Stredná priemyselná škola, Bardejov

 

Základné školy a osemročné gymnáziá 

  • microbots, Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec
  • iFood team, Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Košice
  • CZŠ tím, Základná škola s materskou školou, Žiar nad Hronom
  • Poškoláci, Základná škola s materskou školou, Liptovský Ján
  • Tarantula, Centrum voľného času, Šaľa

 

Viac informácií o projekte ENTER a ENTER Programiáde nájdete na ENTER.STUDY

Zdieľať na facebooku