Stovky učiteľov sa školili, ako učiť efektívne prierezové témy

Konferencia v 3 slovenských mestách bola pre učiteľov 1. stupňa základných škôl jedinečnou príležitosťou na oboznámenie sa s projektmi zameranými na efektívnu výučbu prierezových tém prostredníctvom inovatívnych metód.
Konferencia v 3 slovenských mestách bola pre učiteľov 1. stupňa základných škôl jedinečnou príležitosťou na oboznámenie sa s projektmi zameranými na efektívnu výučbu prierezových tém prostredníctvom inovatívnych metód. / Foto: Edulab

3 dni, 3 mestá, stovky učiteľov a množstvo inšpiratívnych tém vychádzajúcich priamo z pedagogickej praxe. Tak vyzerala v skratke séria odborných stretnutí organizovaných pod hlavičkou neziskovej organizácie EDULAB. Pre učiteľov 1. stupňa základných škôl to bola jedinečná príležitosť zoznámiť sa s projektami zameranými na efektívnu výučbu prierezových tém prostredníctvom inovatívnych metód.


Ako pristúpiť k vyučovaniu tém, ktoré sa nezmestia do mantinelov bežných školských predmetov? Ako sa postaviť k tematickým okruhom, ktoré sú tak obšírne, že ich nie je možné vtesnať do limitovaného školského rozvrhu? Keďže podobné otázky si kladie množstvo nielen začínajúcich pedagógov, práve problematika prierezového vyučovania bola ústrednou témou stretnutí s učiteľmi. „Naše projekty sa snažíme smerovať k tomu, aby sme pedagógom umožnili vyučovať z perspektívy témy a nie z perspektívy školského predmetu. Napríklad renesancia je typický príklad témy, ktorú nedokážeme uchopiť ako celok a rozpadá sa do viacerých predmetov. Navyše, v každom predmete sa téma učí v inom čase. To má za následok, že študentom unikajú súvislosti a spomínanú renesanciu chápu zvlášť v slovenčine, umení či filozofii. Skrátka, sú to pre nich akoby odlišné témy,“ vysvetľuje Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB. Ako odznelo na stretnutí, riešením je naučiť sa učiť priamo cez tému a nie cez vyučovací predmet. „Samozrejme, v žiadnom prípade nehovoríme, že školské predmety treba zrušiť. Našou snahou je ukázať, že tieto dva odlišné prístupy k výučbe by mali existovať vo vzájomnej rovnováhe. Doposiaľ realizované projekty nám ukázali, že je to skutočne možné,“ dopĺňa J. Machaj.

 

Malá finančná akadémia ako dôkaz

Viac ako 6500 žiakov z celého Slovenska sa na jar tohto roku zúčastnilo projektu orientovaného na rozvoj finančnej gramotnosti. Každá trieda, ktorá sa zapojila do Malej finančnej akadémie, získala štartovací kufrík obsahujúci metodické príručky, prístup k interaktívnym cvičeniam na portáli kozmix.sk či kompletné materiály potrebné pre hranie hry „Naše mesto“. „Finančná gramotnosť patrí k témam, ktoré presahujú rámec školských predmetov. Navyše, napriek tomu, že finančné rozhodnutia patria v živote k tým najdôležitejším, úroveň finančného povedomia na Slovensku je alarmujúca. Po diskusiách s mnohými učiteľmi sme sa preto rozhodli venovať práve tejto téme. Výsledky, ktoré projekt priniesol sú dôkazom, že to bolo správne rozhodnutie,“ hovorí Lucia Kandráčová, didaktička Edulabu a učiteľka prvého stupňa.

 

Škola hrou

Jedným z kľúčových prvkov inovatívneho vzdelávania je gamifikácia. Jednoducho povedané, ide o metódu využitia herných elementov v „nehernom“ priestore. No a na podobnom princípe bola postavená aj Malá finančná akadémia, ktorá žiakov učila hospodáriť s peniazmi prostredníctvom hravých aktivít. Výsledok? Spätná väzba zo strany učiteľov a žiakov bola mimoriadne pozitívna. Zatiaľ čo učitelia vyzdvihli kvalitu interaktívnych cvičení a hier, dôraz na tímovú spoluprácu či rozvoj motoriky a priestorovej orientácie detí, samotní žiaci ocenili najmä to, že hra „Naše mesto“ podporovala ich aktivitu, prinášala im radosť z kreatívnych činností a zároveň bola veľmi motivujúca. „Jedným z najdôležitejších výstupov je, že žiaci získali množstvo nových informácií bez toho, aby si vôbec uvedomili, že sa učia. Počas hrania hry načerpali cenné vedomosti zo sveta peňazí a popritom významným spôsobom rozvíjali tímovú spoluprácu. K tomu všetkému nepotrebovali žiadnu extra motiváciu. Tým najväčším motivačným faktorom totiž bola samotná hra,“ približuje prínos projektu M. Bélik z Edulabu.

 

Nový školský rok, nový projekt

Čo by sa stalo, keby deti mohli osídliť novú planétu podobnú tej našej? Ako by sa o ňu starali? Vedeli by vyriešiť problém energií, odpadu či dopravy? Boli by schopné zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj ich vlastnej Zeme? Odpovede na tieto otázky prinesie na jeseň tohto roku Misia modrá planéta, projekt environmentálnej výchovy pre žiakov 3. a 4. ročníkov základných škôl. Ako hovorí J. Machaj, tému si vybrali samotní učitelia: „Keď sme sa na školách pýtali, akú tému by chceli mať spracovanú na spôsob finančnej gramotnosti, najčastejšou reakciou bola práve problematika ochrany životného prostredia. Na vývoji projektu sa aktívne podieľa tím pedagógov, ktorí stoja za zrodom Malej finančnej akadémie. Už teraz tak vieme zaručiť, že učiteľom sa aj v budúcom školskom roku dostanú do rúk špičkové metodické príručky a interaktívne cvičenia.“

Chýbať nebude ani kreatívna hra, pri ktorej sa žiaci nielen zabavia, ale predovšetkým budú rozvíjať svoj vzťah k životnému prostrediu a k zvýšenej zodpovednosti za svet, ktorého sú súčasťou.

 

Misia modrá planéta štartuje na jeseň tohto roku. Informácie o projekte nájdete na stránke misia.kozmix.sk.

Čítajte viac o téme: Konferencie | Semináre
Zdieľať na facebooku