Ako sa vysokoškolák môže po škole jednoduchšie zamestnať

  Shutterstock

Doba sa zmenila. Dnes už nestačí len vyštudovať univerzitu a o slušný finančný príjem na život je postarané. Vysoké školy na Slovensku ročne “vypľujú“ veľké množstvo študentov. Podľa portálu profesia.sk v priemere o absolventa vysokej školy prejavia záujem štyria zamestnávatelia. Preto ak chcete ak chcete uspieť v budúcnosti, nepodceňte samotný štart.

 

Správny výber školy a študijného programu

Na trhu sa čoraz častejšie objavujú nové študijné programy a ich ponuka je dosť široká. Sú však naozaj pre budúcich zamestnávateľov a následne aj pre ich absolventov pri snahe o získanie dobrého zamestnania benefitom? Ani samotní vyučujúci neraz akoby netušili, čo by sa v novom programe vlastne malo vyučovať. Veľakrát sa tak informácie jednotlivých predmetov prelínajú a pokiaľ programy dosiahnu akú-takú úroveň, vy ste sa mohli stať súčasťou obyčajného, relatívne nákladného, experimentovania a hľadania cesty. Na jej konci sa však budete pasovať s problémom, že roky stratené na programe, ktorý vám nič nedal, musíte niekde dohnať.

Ak sa chcete vyhnúť problémom s hľadaním zamestnania, sústreďte sa na výsledky škôl a ich študijných programov. Hľadajte referencie absolventov, ale i zamestnávateľov. Zamyslite sa pri výbere nad tým, že detašované pracoviská škôl zväčša neponúkajú tú istú kvalitu ako v ich samotných sídlach a že ak by ste aj ušetrili nejaké vstupné náklady, neskôr sa Vám to môže v poskytovanej (ne) kvalite negatívne vrátiť. Absolventov vysokých škôl je každoročne na trhu práce tak mnoho, že jeden z rozdielov medzi vami a niekým iným môže byť aj značka školy, ktorá stojí pri vašom titule.

 

Najžiadanejší sú informatici a ekonómovia

Podľa štatistiky portálu profesia.sk najžiadanejšími povolaniami na Slovensku sú povolania v oblasti informatiky a ekonómie. Štatistika sa určovala podľa toho koľkokrát bol vybraný životopis uchádzača o zamestnanie potenciálnym zamestnávateľom. Zamestnávatelia dlhodobo uprednostňujú  absolventov odborov, ktoré sa zameriavajú na informatiku. Informatici sa najčastejšie uplatnia v pozíciách programátorov a IT analytikov.

V rebríčku škôl podľa záujmu zamestnávateľov o absolventov vedie Slovenská technická univerzita a konkrétne Fakulta informatiky a informačných technológií. Druhá v poradí je Žilinská univerzita – Fakulta riadenia a informatiky a tretia Ekonomická univerzita a jej Fakulta hospodárskej informatiky. Po informatikoch a ekonómoch sú najčastejšie možnými zamestnávateľmi vyhľadávaní absolventi spoločenských vied, strojárstva techniky a prírodných vied.

Podľa štatistiky, ktorú pripravilo ministerstvo školstva má najviac nezamestnaných absolventov Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM v Prešove.

Ak nemáte vzťah a nadanie v oblasti najžiadanejšieho odboru – informatike, stále je tu množstvo možností.

 

 

Práca pre studentov

 

Prax sa stala samozrejmosťou

Po skončení školy je vašou vstupnou kartou na trh práce váš životopis. Práve ten vo väčšine prípadov ako prvý prezentuje vašu osobu pred potenciálnym zamestnávateľom a je dôležité pracovať na svojich schopnostiach a zručnostiach. Momentálne existuje viacero možností ako si svoje CV pred ukončením vysokoškolského štúdia obohatiť.

 

1.      Pracujte na projektoch za vecnú odmenu

Pomerne novú a veľmi zaujímavú možnosť ako sa prezentovať už počas štúdia ponúkajú napríklad projekty StudentiveChallengest. V projekte Challengest môžu študenti pracovať na skutočných úlohách pre národné aj nadnárodné firmy zvučných mien. Ide o webovú platformu, kde majú profily firmy a študenti. Firmy vypisujú rôzne výzvy a študenti na nich môžu pracovať. Víťazný projekt získa vopred známu cenu. Zväčša sú to pre študentov zaujímavé výhry ako tablet, smartphone a pod. Tieto projekty sa snažia o priamu komunikáciu medzi študentmi a firmami. Dáva priestor, aby si študenti otestovali svoje schopnosti na reálnych úlohách zamestnávateľov.

 

2.      Využite možnosť stážovať

Ďalšou z určite hodnotných skúseností a možností je pracovná stáž. Takéto stáže ponúkajú univerzity, ktoré vám na pracovnú stáž prispejú grantom. Rôzne organizácie aj firmy prichádzajú pravidelne s výzvami na pracovné stáže a množstvo stáží ponúkajú aj inštitúcie Európskej únie. Stačí zapnúť internet a pre nejakú sa rozhodnúť. O skúsenostiach z pracovnej stáže hovorí aj študent žurnalistiky Pavol: „Stáž v Katolickom týdeníku mi dala po odbornej stránke viac, ako tri roky štúdia. Aj rok po skončení stáže naďalej s redakciou spolupracujem a externe prispievam zo Slovenska. Môžem sa takto dostať k zaujímavým témam, ktoré spracujem a oni vyjdú v tlačenom vydaní a ku ktorým by som sa ako začínajúci redaktor v slovenských periodikách nedostal.“

 

3.      Skúste to s klasickým pracovným úväzkom

Veľké množstvo denných i externých študentov dnes popri štúdiu pracuje na polovičný alebo plný úväzok. Otestujete si tak práva a povinnosti zamestnanca či zamestnávateľa takpovediac naostro. Určite je pre vás prospešnejšie, ak pracujete v odbore, ktorý aj študujete. Získate vedomosti a kontakty. Veľakrát sa potom nemusíte strachovať o prácu po skončení školy, pretože firma u ktorej ste boli brigádnikom sa môže stať vašim zamestnávateľom na plný úväzok.

 

4.      Podporte neziskové organizácie

Ak nie ste odkázaní pracovať pre peniaze, či iné benefity, zapojte sa do rôznych študentských či iných dobročinných spolkov a organizácie ich chodu. V CV každý prejav iniciatívy, snahy a manažérskych zručností určite zaváži. Stačí si len vyhľadať oblasť, ktorá by vám bola blízka.

 

5.      Ak ste pracovať nestihli, stále je tu absolventská prax

Ak sa vám po škole nedarí nájsť si zamestnanie je tu stále možnosť využiť absolventskú prax. Absolventskú prax môže využiť každý absolvent mladší ako 26 rokov, ktorý je evidovaný ako nezamestnaný minimálne po dobu jedného mesiaca a od skončenia školy nemal platené zamestnanie. Minimálna dĺžka absolventskej praxe sú tri mesiace a jej maximálna dĺžka je doba šiestich mesiacov. Počas vykonávania praxe získava absolvent paušálny príspevok v podobe 65% zo sumy životného minima. Jedná sa o sumu 128,758 eur. Nebudeme si klamať absolventská prax nie je o zarobení peňazí. Skutočná hodnota, ktorú vám ponúka je v skúsenostiach a možnosti nadobudnutia dobrých kontaktov ak sa vám to nepodarilo počas školy. Dobrovoľnícku absolventskú prax absolvovala aj absolventka Prešovskej univerzity: „Dobrovoľnícka prax mi priniesla cenné pracovné návyky, oboznámenie sa s problematikou, ktorú som študovala. Bola to možnosť začleniť sa do spoločnosti ako "pracujúci človek", keďže na trhu práce som nedostala šancu na pracovný pomer. Priniesla mi možnosť spoznať nových ľudí, zapojiť sa do kolektívu a cenné pracovné skúsenosti. Je to šanca pre nepracujúcich, aby aspoň na čas vyšli zo svojich domov a zapojili sa do práce. Je to veľká psychická pomoc pre človeka, ktorý beznádejne hľadá prácu.“

Byť čerstvým absolventom, ktorý si hľadá prácu dnes nie je určite nič jednoduché. Dôkazom sú štatistiky o nezamestnanosti. Ale ak nepodceníte samotný štart a nepreflámujete každú voľnú chvíľu počas štúdia, ale naopak budete sa snažiť, aby vo vašom CV neostala kolónka „prax“ prázdna, tak potom máte šancu zaujať a získať prácu omnoho jednoduchšie.

Čítajte viac o téme: Absolventi, Kariéra
Zdieľať na facebooku