Rezort školstva má navrhované výdavky vo výške 1,36 mld. eur

  Foto: Bigstock

Osobné výdavky rozpočtované na budúci rok vo výške 21,9 milióna eur medziročne vzrastú o 890.000 eur, teda o 4,22 percenta.

 

Bratislava 4. októbra (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR má v návrhu rozpočtu na rok 2019 naplánované výdavky vo výške 1,36 miliardy eur, ktoré sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 nižšie o 0,21 percenta, t. j. o 2,83 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na budúci rok, ktorý vo štvrtok zverejnilo ministerstvo financií. Na oblasť vzdelávania sú v rozpočte verejnej správy na budúci rok vyčlenené zdroje vo výške štyri miliardy eur, čo oproti roku 2018 predstavuje nárast o 466 miliónov eur.

Osobné výdavky rozpočtované na budúci rok vo výške 21,9 milióna eur medziročne vzrastú o 890.000 eur, teda o 4,22 percenta. V návrhu rozpočtu osobných výdavkov na roky 2019 až 2021 je premietnutá valorizácia platov zamestnancov z roku 2018 na úrovni 4,8 percenta s výnimkou pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl.

Bežné transfery rozpočtované v návrhu vo výške 1,13 miliardy eur predstavujú medziročný nárast o 17,8 milióna eur, teda o 1,6 percenta. Ovplyvnený je zapracovaním dopočtu valorizácie platov pre nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva v pôsobnosti vyšších územných celkov a verejných vysokých škôl o 4,8 percenta. V náraste výdavkov v rámci bežných transferov sú zapracované výdavky vyplývajúce z novely zákona o odbornom vzdelávaní na financovanie duálneho vzdelávania, výdavky na podporu projektov vedy a techniky, ale aj na financovanie športu na úroveň desať percent predpokladaného odvodu z prechádzajúcich lotériových hier.

Kapitálové výdavky MŠVVaŠ sú rozpočtované vo výške 44,1 milióna eur, čo predstavuje medziročný pokles o 42,2 milióna eur. Dôvodom je zníženie rozpočtu výdavkov týkajúcich sa ukončenia projektu Národného futbalového štadióna vo výške 63 miliónov eur a zvýšenie výdavkov na športovú infraštruktúru národného významu vo výške 21 miliónov eur. Z celkového objemu je 7,9 milióna eur určených ako kapitálový transfer pre verejné vysoké školy.

MŠVVaŠ na rok 2019 rozpočtuje výdavky na samostatných účtoch v celkovej výške 0,46 milióna eur, určené sú najmä na financovanie projektov, ako sú napríklad Erasmus+ či program Interreg.

Čítajte viac o téme: Financie v školstve
Zdieľať na facebooku