Užitočné weby pre študentov

  

Príchod tabletov, smartphonov, počítačov ale hlavne internetu výrazne ovplyvnil vyučovací proces. V dnešnej dobe majú žiaci a študenti ľahší prístup k potrebným informáciám a učebným pomôckam ako pred pár desaťročiami. Na internete je nespočetné množstvo webov, portálov a informácií pre študentov. Niekedy je veľmi ťažké sa zorientovať v tak veľkom množstve informácií. Preto sme vám priniesli prehľad užitočných portálov, ktoré dnes svojím obsahom pomáhajú študentom v rôznych oblastiach.

Kam na vysokú školu?

Výber tej správnej vysokej školy je odrazovým mostíkom k úspešnej kariére. Preto záujemcovia  o vysokoškolské štúdium venujú hľadaniu informácií o jednotlivých vysokých školách a fakultách podstatne viac času. Na Slovensku momentálne pôsobí 20 verejných, 13 súkromných a tri štátne vysoké školy. Vybrať si spomedzi nich tú, ktorá predurčí našu budúcnosť nie je jednoduché. Pomoc v tomto smere predstavujú online portály, ktoré ponúkajú základné informácie o vysokých školách a uľahčujú študentom dostať sa k užšiemu a nakoniec finálnemu výberu vysokej školy pre svoje štúdium.

Medzi také weby patrí aj Portál vysokých škôl. Uchádzači tu nájdu dôležité informácie o školách potrebné v procese výberu vhodnej vysokej školy. Zoradené sú podľa miest, študijných odborov, fakúlt a ich zamerania. Na jednom mieste sa uchádzač dozvie o termínoch na podávanie prihlášok, či poplatkoch súvisiacich so štúdium.

Portál Eduworld.sk je ďalším virtuálnym miestom združujúcim databázu všetkých študijných odborov vysokých škôl v Slovenskej republike s ambíciou pokryť v budúcnosti aj okolité štáty či najviac vyhľadávané destinácie domácimi študentmi. Špecializuje sa na získavanie referencií študentov k študijným programom a poskytuje množstvo užitočných informácií pre študentov aj vo forme článkov. Podľa spoluzakladateľky Zuzany Gránskej momentálne tvorcovia pracujú na redizajne portálu, ktorý prinesie študentom už čoskoro viac prehľadnosti, informácií, ale i zábavy.

Pred finálnym výberom školy je pre študentov tiež užitočné preštudovať si aj rebríčky úspešnosti škôl, ktoré sa opierajú o verejne dostupné a overiteľné údaje o kvalite vzdelávania a výskumu jednotlivých fakúlt. Každoročne ho pripravuje organizácia ARRA.

 

Záujemci o štúdium v Českej republike nájdu obdobné potrebné informácie pre svoje budúce štúdium na portáloch vysokeskoly.com prípadne vejska.cz.

Príprava na vysoké školy

Úspešnému prijatiu na vybranú školu predchádza svedomitá príprava. Niektorí študenti sa okrem učenia na prijímacie pohovory zúčastňujú aj prípravných kurzov, ktoré ich majú pripraviť na úspešné absolvovanie vstupných pohovorov. Väčšina spomínaných portálov umožňuje zároveň školám alebo iným organizátorom možnosť publikovať informácie o prípravných kurzoch na prijímacie pohovory, takže každý uchádzač si tu dokáže vyhľadať komplexné potrebné informácie. Tieto kurzy zväčša ponúkajú na svojich stránkach individuálne aj niektoré vysoké školy alebo napríklad aj komerčné firmy ako napríklad Slovenský inštitút vzdelávania alebo Freedu. V ponuke majú kurzy prípravy na pohovory slovenských a českých vysokých škôl, jazykové kurzy a maturantov pripravia na zvládnutie skúšky dospelosti. Záujemcovia o túto formu prípravy musia vynaložiť desiatky či stovky eur v závislosti od ceny konkrétneho kurzu.

 

Internet sprístupnil študentom referáty, testy, ale aj ťaháky

Internet uľahčil školský život nejednému žiakovi či študentovi. Dnes nie je problém nájsť online študijné materiály, ťaháky, či referáty na akúkoľvek tému. Na stránke referaty.sk sa podľa tvorcov nachádza „všetko čo študent potrebuje“. Ostáva už len na zvážení každého jednotlivca, nakoľko sa bude spoliehať na správnosť uvedených údajov a ďalej s nimi pracovať. Zónu pre každého študenta ponúka aj študentský portál zones.sk. Návštevníkovi ponúkajú okrem referátov, ťahákov, či slohových prác aj aktuálne informácie o prázdninách, maturitných testoch a testovaní deviatakov. Zones.sk má v ponuke aj stovku brigád.

Bezstarostné štúdium na vysokej škole sľubujú tvorcovia nechodimnaprednasky.sk. „Táto stránka vznikla lebo sme cítili potrebu vytvoriť miesto pre porovnanie kvality prednášaných vedomostí. Veľa ľudí bude namietať, že navádzame študentov, aby nechodili na prednášky. Podľa nás však kvalitní ľudia dajú študentom viac ako poznámky na internete. Možnosť stiahnuť si prednášky z internetu neodradí ľudí, ktorých daná téma zaujíma od toho, aby ju navštevovali aj naďalej,“ dodávajú. Lenivci s dostatkom peňazí, práve pre takých študentov je určený portál kvalitneseminarky.sk. Za vypracovanie seminárnych, bakalárskych, alebo diplomových prác si vypýtajú desiatky či stovky eur.

Vhodný spôsob prípravy na testovanie piatakov, deviatakov a maturitu ponúka aj štát. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania na svojej stránke zverejnil všetky testy aj so správnymi odpoveďami za uplynulé roky.

 

 

Študenti hľadajú prácu online

Štúdium na vysokej škole umožňuje privyrobiť si popri škole aj nejaké to euro. Prácu si zväčša študenti hľadajú online. Medzi portály s takouto ponukou patrí aj brigada.sk alebo profesia.sk. Užitočné prepojenie teórie s praxou umožňujú študentom rôzne stáže.

Združenie slovenských študentov študujúcich v zahraničí ponúka na webe amadeus.8m.com pomoc slovenským študentom v cudzine. „Hlavné ťažisko výpomoci bude spočívať v podporovaní slovenských študentov po materiálnej ale aj kultúrnej stránke, aby im bol do maximálnej miery uľahčený pobyt,“ uvádzajú na svojom webe.

 

Medzi ďalšie užitočné stránky pre študentov možno zaradiť skolskyservis.teraz.skstudentskefinancie.skhladnystudent.zones.sk, isic.sk, srvs.sk,cp.sk, spinkaj.sk.

Čítajte viac o téme: Efektívne učenie, Technológie
Zdieľať na facebooku