26 úžasných faktov o fínskom vzdelávacom systéme

  

Odkedy bola vo Fínsku implementovaná pred 40 rokmi školská reforma, fínsky  vzdelávací systém sa konštantne objavuje na vrchole medzinárodných rebríčkov hodnotiacich vzdelávacie systémy. Takže ako to robia?

Je to jednoduché. Idú proti centralizovanému modelu založenému práve na hodnotení študentov, ktorý používa väčšina západných krajín.

 1) Fínske deti chodia do školy až v 7 rokoch. New York Times, [zdroj]

2) Oproti iným vzdelávacím systémom zriedka robia skúšky alebo domáce úlohy, pokým nie sú násťroční.  New York Times

3) Deti nie sú merané počas prvých 6 rokov ich vzdelávaniaNew York Times

4) Majú len jediný povinný štandardizovaný test, ktorý robia všetky deti po dovŕšení 16 rokov. Smithsonianmag.com

5) Všetky deti bez ohľadu na to, či sú chytré alebo nie, sú v jednej triede.  Smithsonianmag.com

6) Fínsko utráca zhruba o 30% menej za jedného študenta ako USA.  Smithsonianmag.com

7) 30% detí dostáva pomoc naviac v priebehu prvých 9 rokoch školy. Smithsonianmag.com

8) 66% študentov stredných škôl ide na vysokú školu.  Smithsonianmag.com

9) Rozdiely medzi najlepšími a najhoršími študentmi sú najmenšie na svete.  Smithsonianmag.com

10) Vedecké triedy majú 16 študentov, takže môžu stále praktizovať experimenty.  Newrepublic.com

11) 93% Fínov má strednú školu. Smithsonianmag.com 

12) 43% Fínov zo strednej školy ide na odbornú školu. Smithsonianmag.com

13) Žiaci základnej školy majú denne 75 minút prestávky oproti priemeru 27 minutút v USA. Newrepublic.com

Fínsky vzdelávací systém

14) Učitelia trávia denne iba 4 hodiny v triede a majú 2 hodiny týždenne na svoj „profesionálny rozvoj“. New York Times

15) Fínsko má rovnaké množstvo učiteľov ako mesto New York, ale omnoho menej žiakov. 600 000 študentov oproti 1,1 milióna študentov v new Yorku. New York Times

16) Školský systém je 100%- ne financovaný štátom.  Smithsonianmag.com

17) Všetci učitelia vo Fínsku musia mať magisterský titul, ktorý je plne dotovaný. New York Times

18) Národné curriculum je jedinou smernicou. Smithsonianmag.com

19) Učitelia su vyberaní z horných 10% najlepších absolventov.  Smithsonianmag.com

20) V roku 2010 bojovalo 6 600 uchádzačov o 660 miest na základných školách. Smithsonianmag.com

21) Priemerný nástupný ročný plat  fínskeho učiteľa bol v roku 2008 29.000 dolárov. Oproti 36.000 dolárov v USA. New York Times

22) Stredoškolskí učitelia s viac ako 15 ročnou praxou robia 102% toho, čo robia ostatní absolventi vysokých škôl. Newrepublic.com

23) Neexistuje tam „merit pay“ (plat podľa výkonu) učiteľa. Newrepublic.com

24) Učitelia majú rovnaký status v spoločnosti ako lekári či právnici. Smithsonianmag.com

25) Podľa medzinárodného štandardného merania v roku 2001 sú fínske deti najlepšie alebo skoro najlepšie, čo sa týka vied, čítania a matematiky. PISA 2009

26) A napriek rozdielom medzi Fínskom a USA, Fínsko ľahko poráža krajiny s podobnou demografiou. Smithsonianmag.com

 

Preklad článku: 26 Amazing Facts About Finland's Unorthodox Education System 

Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku