Stáže – možnosť privyrobenia i získania praxe

  

Slovenské vysoké školstvo každoročne produkuje kvantum absolventov. Uplatniť sa na trhu práce teda vôbec nie je jednoduché. Ak si túto skutočnosť uvedomí študent počas štúdia, môže si pripraviť pôdu pre ľahší vstup na pracovný trh. Jednou z takýchto možností je účasť na stáži. Okrem možného finančného prilepšenia získa stážista aj neoceniteľné praktické skúsenosti. Táto konkurenčná výhoda mu môže zaručiť, že jeho životopis sa nestratí medzi tisíckami ďalších.

 

Na zahraničnú školu cez Erasmus

Pestrú ponuku príležitosti na stáž ponúka aj Ministerstvo školstva v spolupráci s Európskou úniou (EÚ). V rokoch 2007 – 2013 je Slovensko zapojené do Programu celoživotného vzdelávania (PCŽV), ktorý pokrýva všetky úrovne vzdelávania. Vysokoškolským štúdiom sa zaoberá podprogram Erasmus. „V rámci mobility vysokoškolských študentov v podprograme Erasmus sa títo študenti môžu počas 1 alebo 2 semestrov zúčastňovať mobility za účelom štúdia na zahraničnej partnerskej vysokej škole, alebo sa môžu zúčastňovať na stáži v hostiteľskom podniku alebo inej organizácii v krajine zapojenej do PCŽV,“ uviedol hovorca ministerstva školstva Michal Kaliňák.

Študenti sa nemusia obávať, že by Erasmus po roku 2013 skončil. V súčasnosti sa pripravuje nový program na roky 2014 – 2020, ktorý sa bude volať Erasmus+. Bude v ňom zapojená aj Slovenská republika. „Program Erasmus+ bude komplexným programom a bude pokrývať vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. V praxi to znamená, že obľúbený Erasmus nekončí, ale v rokoch 2014 – 2020 bude pokračovať ako súčasť programu Erasmus+,“ uistil hovorca Kaliňák.


Stáže dotuje i štát

Spoločenské vedy, ekonómia, právo, zdravotníctvo, humanitné vedy, umenie a inžinierske vedy sú oblasti, v ktorých stáž vykonáva najviac študentov. Minister školstva každoročne vyčleňuje finančné prostriedky na podporu študentských mobilít. V roku 2012 si 437 vysokoškolákov rozdelilo 763 460 Eur. „Ak stáž nie je súčasťou študijného programu, využitie stáže je na iniciatíve študenta. Možnosti stáže sa zverejňujú na rôznych portáloch, ktoré nie sú v správe ministerstva,“ uzatvára Kaliňák.

„K stáži som sa dostal vďaka škole, ktorá robí dobrú kampaň a reklamu Erasmu. Prišlo mi to ako fajn nápad ísť na stáž do zahraničia,“ podelil sa o svoj názor Pavol, študent žurnalistiky na Katolíckej univerzite (KU). „O ostatných možnostiach čo viem, sú cez rôzne organizácie, alebo neziskovky, ale na KU, kde študujem, nebolo vôbec ťažké získať stáž cez program Erasmus. Ponuka totiž prevyšuje dopyt. Ísť na stáž dnes nie je vôbec problém. Stačí len, ak človek sleduje ponuky, ktoré dáva oddelenie pre zahraničné mobility a stáž,“ dodal.

Ďalšej študentke na KU o stážach povedali známi. „Mali už stáž za sebou, alebo nad ňou ešte uvažovali. Potom mi stačilo vyhľadať si pár informácií, ako to celé funguje a všetko sa dalo do pohybu. Komplikovanejšie na všetkom bolo možno akurát to, že som si miesto stáže hľadala sama, pretože som mala jasnú predstavu o tom, že chcem ísť do Prahy. Celý proces teda predchádzalo nespočetne veľa mailov a snahy pri kontaktovaní rôznych rozhlasov, televízií a médií rôzneho druhu. Nebudem klamať a tvrdiť, že to nebolo vôbec náročné, ale rozhodne sa to dá. Len sa možno netreba sústrediť len na tie najväčšie spoločnosti, pretože práve tie mali asi najmenej snahy vôbec odpísať,“ uzavrela Katarína.


Na stáži si môžete zarobiť

Kariéra vysokoškolákaStáže cez Erasmus sú väčšinou zamerané na štúdium na zahraničnej škole. Existujú však aj možnosti zúčastniť sa praktickej stáže v niektorej z firiem doma, ako aj v zahraničí. Ak si chce študent nájsť takúto stáž, nemusí ani ďaleko chodiť. Množstvo ponúk je dostupných na internete. Jedným z miest, ktoré koncentruje tieto ponuky je pracovný portál Profesia. „V roku 2012 sme zaviedli špeciálnu možnosť pre firmy zadávať namiesto ponuky tzv. intership alebo stáž. Firmy ich využívajú a už v tomto roku máme zverejnených takmer tisíc pracovných ponúk formou stáže,“ priblížila Marcela Glevická, z portálu www.profesia.sk.

V roku 2013 bolo doposiaľ zverejnených 790 ponúk na stáž. „Pre študentov, absolventov vysokej školy alebo ľudí s vysokoškolským vzdelaním bolo 736 ponúk,“ spresnila Marcela Glevická. O platenú stáž išlo v 379 prípadoch. Najviac 439 ponúk na stáž bolo v Bratislavskom kraji, opakom je Banskobystrický s 37 ponukami. Medzi najčastejšie obsadzované pozície patrí administratíva a obchod, za ktorými nasledujú ľudské zdroje, marketing, reklama, informačné technológie, zákaznícka podpora a rebríček uzatvára účtovníctvo a financie.

 

 

Skúsenosť z parlamentu

V aktuálnom akademickom roku 2013/2014 pripravuje kancelária Národnej rady Slovenskej republiky šestnásty ročník programu stáži pre vysokoškolákov. „Cieľom programu je poskytnúť študentom príležitosť spojiť teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami a umožniť im oboznámiť sa so základmi činností na rozličných úsekoch agendy kancelárie národnej rady,“ uvádza sa na stránke Národnej rady.

Stáž prebieha na viacerých pracoviskách. Sú to sekretariáty parlamentných výborov, knižnica a archív. Rovnako aj odbor zahraničných vzťahov a protokolu, komunikácie s médiami a verejnosťou, odbor pre európske záležitosti, či legislatívny odbor. Medzi pracovné úlohy študentov patrí vyhľadávanie, triedenie, analyzovanie a vyhodnocovanie údajov a informácií potrebných pre prácu výborov, funkcionárov ako aj jednotlivých poslancov.

Ponuka stáži je teda bohatá doma aj v zahraničí a záleží len na schopnostiach a preferenciách študenta. Okrem ministerstva školstva ponúkajú možnosti na stáž prevažne internetové portály, ku ktorým sa študent dostane veľmi jednoducho. Stačí do vyhľadávača vložiť ´stáž´. Zahraničné stáže cez Erasmus majú spravidla 1 až dvoj semestrové trvanie. Pri ostatných je možnosť  individuálnej dohody.

Ponuky aktuálnych stáží nájdete na portáloch:

Profesia.sk

Study Abroad

Capcampus

European Law Students’ Association

Európske stáže firmy Procter and Gamble

InternshipUSA

Odborná prax v Bruseli

Program stáží UNICEF

Program stáží na sekretariáte OSN v New Yorku

Rada Európy

Stáž v kancelárii vysokého komisára OSN pre ľudské práva

Stáže v Argentíne a Čile

Stáže v inštitúciách EÚ

Svetová banka

Iuventa

Ministerstvo zahraničných vecí

AIESEC

http://www.aiesec.org/AI

http://zahranicnestaze.sk/

 

Pozrite si ako ovlyvnila životy ľudí stáž cez Erasmus:

 


Čítajte viac o téme: Kariéra, Stáž
Zdieľať na facebooku