Švajčiarsky vzdelávací systém už aj na Slovensku

  

Jedným z hlavným bodov zmien v novom školskom roku, ktoré odsúhlasilo ministerstvo školstva, bola užšia spolupráca škôl s firmami, respektíve budúcimi zamestnávateľmi potenciálnych zamestnancov. Týka sa to predovšetkým stredných odborných škôl.

 

Asi k najzásadnejšiemu kroku pristúpilo ministerstvo školstva, keď schválilo nariadenie, že zástupcovia firiem sa budú pravidelne objavovať v maturitných komisiách. Majú tak zlepšiť prípravu žiakov na súčasný trh práce a oboznámiť sa s potenciálnymi uchádzačmi o zamestnanie. Tento krok vítajú aj samotní maturanti. „Vítajú asi najmä všetci, ktorí už vedia, že nepôjdu na vysokú školu. Aj ja budem mať o niečo väčšiu motiváciu pripraviť sa na maturitu a nepodceniť ju. Možno tam v komisii bude sedieť môj budúci zamestnávateľ,“ domnieva sa maturantka Mária.

 

Okrem toho, desať stredných odborných škôl z celého Slovenska bude realizovať ešte užšiu spoluprácu najbližšie tri roky s 15 zamestnávateľmi a zamestnávateľskými zväzmi. Pod taktovkou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania sa na Slovensku rozbieha švajčiarsko-slovenský projekt, do ktorého sa zapoja tri bratislavské stredné školy, dve školy z Prešova, ďalej školy zo Šurian, Kežmarku, Levíc, Novák a Lednických Rovní. V rámci projektu majú byť u zamestnávateľov vyškolení učitelia či majstri, aby žiakov učili to, čo zamestnávatelia vyžadujú najmä v oblastiach ako elektrotechnika, technická a aplikovaná chémia, potravinárstvo, stavebníctvo, geodézia a kartografia, ekonomika a organizácia, obchod a služby či sklársky priemysel. Do projektu majú byť zahrnutí aj samotní rodičia študentov.

 

Jeho celková realizácia vyjde asi na 3,66 milióna eur. Prevažná časť pôjde zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Cieľom projektu je propagácia odborných škôl vo verejnosti a potrvá do konca marca 2016. „Je predčasne hovoriť, či žiaci nájdu po skončení škôl okamžité uplatnenie, ale aspoň získajú potrebnú prax pre súčasný trh práce,“ hovorí opatrne stredoškolská učiteľka Emília.

 

Systém vyučovania na švajčiarskych stredných odborných školách spočíva v princípe, že  študenti trávia v škole len jeden až dva dni v týždni. Zvyšok vyučovania prebieha priamo vo firmách.

 

Zdieľať na facebooku