Minister Peter Plavčan predstavil priority rezortu v europarlamente

Minister školstva Peter Plavčan predstavil počas dvoch dní vo výboroch EP priority slovenského predsedníctva za svoj rezort.
Minister školstva Peter Plavčan predstavil počas dvoch dní vo výboroch EP priority slovenského predsedníctva za svoj rezort. / Zdroj: MŠVVaŠ SR

Minister Peter Plavčan predstavil počas dvoch dní vo výboroch EP priority slovenského predsedníctva za svoj rezort.

 

V utorok 12. 7. predstúpil pred členov Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) a predstavil priority  za oblasť vedy, výskumu a vesmíru.  Na úvod svojho príhovoru podotkol, že byť predsedníckou krajinou je pre Slovensko výzvou a zároveň veľkou zodpovednosťou.

 

Hlavnou témou v oblasti výskumu budú opatrenia na podporu mladých výskumníkov, zvýšenie atraktivity vedeckej kariéry a posilnenie investícií do ľudského potenciálu vo výskume a vývoji. Už v júli 2016 bude na neformálnej Rade ministrov pre výskum v Bratislave predstavený manifest mladých výskumníkov z EÚ - “Bratislavská deklarácia mladých výskumníkov”.

 

V oblasti vesmíru sa slovenské predsedníctvo zameria na priblíženie konkrétnych výhod vesmírneho programu Copernicus a využitie vesmírnych dát pre malé a stredné podniky a európskych občanov. Rovnako sa predsedníctvo bude snažiť o podporu a budovanie rovnocenného a konštruktívneho partnerstva medzi Európskou komisiou a Európskou vesmírnou stratégiou.

 

Dnes minister P. Plavčan hovoril o prioritách v oblasti vzdelávania a športu na „ híringu“ pred členmi Výboru pre vzdelanie a kultúru. Zdôraznil, že hlavnou ambíciou slovenského predsedníctva je podpora a rozvoj talentu. K tejto téme bolo aj najviac otázok zo strany europoslancov, ktorí  poukazovali aj na to, že miera talentu je u každého jedinca rôzna. „Naša hlavná téma je otázka talentu, ale nielen rozvíjanie talentu,  ako je napríklad účasť na olympiádach, ale aj hľadanie talentu u každého jedinca. Treba nájsť v jeho povahe a osobných vlastnostiach  to, čo je výnimočné a hľadať cesty, ako to všetko rozvíjať,“ uviedol minister.

 

Minister hovoril aj o nebezpečenstve  vzrastajúceho extrémizmu. Slovenské predsedníctvo v tejto súvislosti pripraví závery Rady, ktoré okrem iného vyzdvihnú úlohu vzdelávania a práce s mládežou pri prevencii  radikalizmu  a extrémizmu. 

Čo sa týka priorít v oblasti športu,  Peter Plavčan  zdôraznil, že slovenské predsedníctvo sa zameria na jeho pozitívnu stránku, a preto hlavnými témami  budú športová diplomacia a vzdelávanie v športe a prostredníctvom športu.

Predstavenie priorít slovenského predsedníctva ministrom Plavčanom sa stretlo so živým záujmom eurposlancov.  Proces "híringov" pokračuje do štvrtka.  Vypočúvanie  trvá  60 - 90 minút a je štandardnou súčasťou predsedníckych povinností členských krajín predsedajúcich v Rade EÚ.

 


Zdroj: MŠVVaŠ SR
Zdieľať na facebooku